Referenser

Den egna försäkringsmäklaren är som en klippa för mångbranschkoncernen

Carinafour är en finsk koncern med verksamhet inom allt från programmering till förflyttning av tunga föremål. Till koncernens viktigaste företag hör Carina Solutions som gör applikationer för material- och processhantering, Carina Manufacturing som tillverkar moduler för byggnads- och varvsindustrin, samt Navaltek som planerar lyftanordningar för skeppsindustrin. Länge var det koncernens... Läs mera

Renoveringsproffsen uppskattar ett heltäckande personskydd

Korjauspartnerit är ett byggföretag i Helsingfors som specialiserat sig på renoveringar. Företaget föddes när en grupp erfarna proffs sade upp sig från en stor internationell koncern och bestämde sig för att starta eget. Företaget grundades 2017 och i samma veva beslöt man att utlokalisera försäkringarna till en försäkringsmäklare: – Vår... Läs mera

Kommunfolket gillar att ha en egen försäkringsmäklare

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) är en samkommun som ägs av 14 österbottniska kommuner längs kusten. SÖFUK har en mångsidig verksamhet där allt från andra stadiets utbildning till Wasa teater ingår. Samkommunen har 300 stadigvarande och 100 visstidsanställda, och en årlig omsättning på ca 30 miljoner euro.... Läs mera

Jordbyggarna koncentrerar sig på kärnverksamheten

Familjen Tuomi från Ylistaro har i snart 40 år utfört underhålls- och schaktningsarbeten. Idag sysselsätter företaget Kuljetus Tuomet Oy 13 personer. När både personalen och maskinparken ökade i antal började det kännas som att försäkringarna inte längre hängde med. Därför konkurrensutsatte företaget ett antal försäkringsmäklare och valde till slut Risk... Läs mera

En grundlig renovering av försäkringsskyddet på KWH Group

KWH Group är en koncern som är grundad 1928 och som har verksamhet inom flera olika branscher. Inom koncernen jobbar idag nästan 1650 personer. Då försäkringarna skulle konkurrensutsättas insåg man att det inte fanns tillräckligt med kunskap inom huset för att jämföra villkor och priser. Som ett resultat fick vi... Läs mera

Tryggt och bekvämt med bekant försäkringsmäklare för taxiföretag

År 2017 etablerade sig det svenska taxiföretaget Cabonline i Finland genom flera omfattande företagsköp. Finlands mest kända taxivarumärke, Kovanen, var ett av de företag som Cabonline förvärvade. Det här var lönsamt för koncernen speciellt med tanke på att fri prissättning införs i Finland nästa sommar och att tillståndsproceduren då också... Läs mera

Meriaura fick extra skydd mot risker

Meriaura Group är ett familjeföretag från Åbo, vars dotterbolag på olika sätt jobbar med cirkulär ekonomi. Företaget Sybimar odlar fisk i inomhusbassänger, och utnyttjar näringsämnena från produktionen i ett växthus intill fiskodlingen. VG EcoFuel å sin sida tillverkar bioolja från fiskrenset och andra biprodukter från livsmedelsindustrin, medan VG-Shippings fraktfartyg använder... Läs mera
Fråga vad som helst om företagets försäkringar - gratis. Boka tid