Plocka de bästa bitarna ur hälsovårdspaletten

Vakuutusmeklari Sinikka Suikkanen

Det blir allt vanligare att företag kompletterar den lagstadgade arbetshälsovården med olika tilläggstjänster och frivilliga försäkringar, såsom olycksfallsförsäkringar eller sjukkostnadsförsäkringar. Dessutom erbjuds numera olika tjänster för välmående på jobbet vid sidan av traditionella läkarbesök och hälsovård.

Företagen har tacksamt tagit emot de nya tjänsterna, eftersom det förebyggande arbetet är en central del av den förnyade lagen om sjukförsäkring. Men samtidigt har det blivit mer komplicerat att handla upp företagshälsovårdstjänster.

De vanligaste utmaningarna i avtal om företagshälsovård

  • Överlappningar i avtalen: man betalar försäkring för tjänster som redan ingår i företagshälsovården
  • Olika modeller för prissättning: det är svårt att jämföra avtal som baserar sig på fast pris med avtal där priset är enligt åtgärd.
  • Minskad konkurrens: allt fler läkarstationer har uppgått i större kedjor

Det lönar sig att konkurrensutsätta företagshälsovården speciellt i följande fall:

  • Antalet anställda har vuxit kraftigt på ditt företag
  • Den ursprungliga leverantören har uppgått i en större kedja
  • Avtalet har i tiderna ingåtts med ett kampanjpris

Työterveyshuollon kilpailutus

Konkurrensutsätt företagshälsovården

Ett oberoende proffs

Vi på Risk Consult har förhandlat bättre försäkringsavtal och -priser åt våra företagskunder i över 30 år. På grund av kundernas efterfrågan gör vi numera också kartläggningar och upphandlingar av företagshälsovård.

Våra försäkringsmäklare känner till lagstiftningen på området och jobbar alltid för kundens bästa – vi har inga bindningar till försäkringsbolag eller leverantörer av företagshälsovård.

Så här går det till

Kartläggningen och konkurrensutsättningen kan göras helt på distans. När du gett oss fullmakt får vi all info vi behöver av serviceleverantören, så du slipper alltså själv leta reda på avtal och dokument.

Vi börjar med att kartlägga nuläget för din företagshälsovård. När vi går igenom resultaten ger försäkringsmäklaren värdefull information om skillnaden mellan frivilliga och obligatoriska tjänster. Om du efter kartläggningen vill konkurrensutsätta ditt företags arbetshälsovård och eventuellt också personförsäkringar, så ber vi om offerter och gör en jämförelse som underlag för beslutet.

Våra priser

  • Kartläggning av företagshälsovård och personförsäkringar, från 1350 € / företag
  • Kontroll av företagshälsovårdens nuvarande nivå samt konkurrensutsättning, från 2100 € / företag
  • Kartläggning och konkurrensutsättning av företagshälsovård och alla personförsäkringar, från 2600 € / företag