Föregångare inom finska försäkringsverksamhet

Risk Consultin vakuutusmeklarit

Våra kunder är av alla storlekar – från disponentbyråer till offentliga instanser och från små företag till globala industrikoncerner. För tillfället jobbar åtta experter hos oss, som betjänar våra kunder runtom i Finland. Vårt huvudkontor finns i Vasa.

Vi är bekanta med många olika branscher eftersom våra mäklare har en varierande bakgrund bl.a. inom ekonomi, teknik och juridik, förutom att de också har försäkringsmäklarexamen. De flesta av dem är delägare i Risk Consult, och det betyder att du får betjäning med engagemang och företagaranda. Bekanta dig närmare med våra mäklaren.

Vi är medlem i Finlands försäkringsmäklarförbund och deltar aktivt i att utveckla branschen och sprida information om den.

Referenser

Den egna försäkringsmäklaren är som en klippa för mångbranschkoncernen

Carinafour är en finsk koncern med verksamhet inom allt från programmering till förflyttning av tunga föremål. Till koncernens viktigaste företag hör Carina Solutions som gör applikationer för material- och processhantering, Carina Manufacturing som tillverkar moduler för byggnads- och varvsindustrin, samt Navaltek som planerar lyftanordningar för skeppsindustrin. Länge var det koncernens vd Hannu Töykkälä som själv…