Carinafour

Den egna försäkringsmäklaren är som en klippa för mångbranschkoncernen

Carinafour är en finsk koncern med verksamhet inom allt från programmering till förflyttning av tunga föremål. Till koncernens viktigaste företag hör Carina Solutions som gör applikationer för material- och processhantering, Carina Manufacturing som tillverkar moduler för byggnads- och varvsindustrin, samt Navaltek som planerar lyftanordningar för skeppsindustrin.

Länge var det koncernens vd Hannu Töykkälä som själv skötte om försäkringarna för dotterbolagen, tills han insåg att tiden inte räckte till. En företagarkollega kunde rekommendera försäkringsmäklaren Timo Sarkkinen.

– Vårt samarbete med Risk Consult började 2018, då Timo kartlade alla våra försäkringar och gjorde en offertrunda, säger Töykkälä.

Tack vare konkurrensutsättningen sjönk priserna en aning, men enligt Töykkälä fanns det dessutom ett annat viktigare mål, som också blev uppfyllt.

– För oss var det viktigaste att veta att vi verkligen har försäkrat rätt saker, så att vi kan sova gott om nätterna. Vår försäkringsportfolio hade vuxit i takt med att företagen växte, och Timo hittade en hel del onödiga försäkringar i den. Dessutom hittade han också områden där försäkringsskyddet behövde förbättras.

Efter offertrundan fortsätter samarbetet med ett skötselavtal. För ett företag som Carinafour som verkar inom många branscher finns det ingen standardmall för försäkringar, utan varje företag och personalgrupp har sina egna risker. Försäljningspersonalen som reser runt i världen har en täckande reseförsäkring, medan byggarbetarna har olycksfallsförsäkring. Avbrottsförsäkringen täcker riskerna i leverenskedjan, och dessutom är också utrymmena och maskinerna försäkrade.

Trots att världen av förekommen anledning har tagit ett jättekliv framåt i digitala möten, anser Hannu Töykkälä ändå att det är bra med geografisk närhet och personlig kontakt.

– Vid behov kan Timo snabbt komma förbi, eftersom vi båda verkar i Åboregionen. Jag uppskattar också det att vi alltid får hjälp av en och samma person som känner vår verksamhet på djupet, säger Töykkälä.

Tjänster som nämns i artikeln

Relaterade artiklar