Riskihenkilövakuutus

Antti blev utan sin engångsersättning – tills försäkringsmäklaren redde upp saken

Antti* som tillsammans med sin pappa och bror driver ett familjeföretag, insjuknade plötsligt allvarligt för några år sen. Förutom att sjukdomen var en personlig kris för Antti, så var den också en kris för familjeföretaget. Antti hade så gott som ensam skött ekonomin i företaget, som har en omsättning på fem miljoner.

“Det tog ett år innan jag kunde återgå till arbetslivet. Dessutom hade jag stora utgifter för att få livet att fungera när jag var i dåligt skick, berättar Antti om den svåra tiden.

Fem år senare träffade Antti försäkringsmäklaren Sinikka Laakso på Risk Consult. I samband med att Sinikka gick igenom företagets försäkringar gjorde hon en chockartad upptäckt. Företaget hade nämligen en risklivförsäkring för nyckelpersonerna, och engångsbeloppet från försäkringen hade aldrig betalats ut åt Antti.

“Sinikka rådde mig att göra en ansökan till försäkringsbolaget, som genast betalade ut en sexsiffrig summa åt mig”, berättar Antti.

Försäkringsbolaget kände till Anttis sjukdom, eftersom man betalat ut ersättning för rehabilitering från samma försäkring. Men bolaget hade ändå inte på eget initiativ betalat ut engångsersättningen. Eftersom Antti vid den tiden var i dåligt hade han inte krafter att sätta sig in i alla detaljer av försäkringsskyddet. Utan försäkringsmäklarens hjälp hade han alltså gått miste om ersättningen han hade rätt till.

Träffen med Sinikka gjorde av naturliga skäl intryck på Antti. Numera köper hans familjeföretag regelbundet tjänster av försäkringsmäklaren för att uppdatera och vid behov konkurrensutsätta försäkringarna.

*) Anttis namn är fingerat

Tjänster som nämns i artikeln

Relaterade artiklar