Ylitalon puutarha

Handelsträdgården fick tilläggsskydd och ny info om sina rättigheter

Ylitalon kauppapuutarha har odlat krukväxter redan i 40 år. Inte bara växterna har vuxit, utan också omsättningen – företagets växthus i egentliga Finland täcker idag en yta på 3,5 hektar. Växthusen är fulla av ny teknik som gör odlingen både miljövänlig och effektiv.

Det går åt enorma mängder el till lamporna i växthusen, och en eldsvåda som startar i elutrustningen hör till de största riskerna i branschen. Dessutom finns det alltid en olycksfallsrisk förknippad med maskinerna i växthuset. För ett år sedan skötte vd Arvo Ylitalo själv alla försäkringar.

“Är skyddet tillräckligt, motsvarar försäkringen egendomens värde, och hur ska jag jämföra olika försäkringar? De här frågorna funderade jag ofta på, samtidigt som det var svårt att hitta tid för att sätta sig in i försäkringsvärlden.”, berättar Ylitalo.

Samarbetet med Risk Consults försäkringsmäklare Timo Sarkkinen började med att Timo bekantade sig med växthusets verksamhet och konkurrensutsatte försäkringarna. Målet var inte att hitta den billigaste möjliga försäkringen, utan att få försäkringsskyddet på rätt nivå.

“Det slutade med att vi bytte försäkringsbolag. Det nya bolaget kunde för samma årsavgift erbjuda ett betydligt bättre skydd”, berättar Ylitalo.

Efter att offertrundan var klar gjordes ett avtal upp om att Risk Consult i fortsättningen sköter försäkringarna. Avtalet kom snabbt till nytta.

“Vi hade ett par missöden med fastigheten under vintern, som vi tidigare skulle ha stått för själv. Men tack vare samarbetet med Risk Consult hade vi nu ett bättre skydd och mer information om våra rättigheter. Timo skötte om skadeanmälan och sparade mycket tid åt oss”, säger Ylitalo.

Relaterade artiklar