Så här betjänar vi

Vi konkurrensutsätter försäkringar som engångsuppdrag och erbjuder fortgående skötsel av våra kunders försäkringar.
Vi hjälper organisationer att komma igång med systematisk hantering av risker.
Vi hjälper företag att förstå, konkurrensutsätta och optimera arbetshälsovården.
Vi erbjuder NTM-centralens förmånliga utvecklingstjänster inom försäkring och riskhantering.

Referenser

Den egna försäkringsmäklaren är som en klippa för mångbranschkoncernen

Carinafour är en finsk koncern med verksamhet inom allt från programmering till förflyttning av tunga föremål. Till koncernens viktigaste företag hör Carina Solutions som gör applikationer för material- och processhantering, Carina Manufacturing som tillverkar moduler för byggnads- och varvsindustrin, samt Navaltek som planerar lyftanordningar för skeppsindustrin. Länge var det koncernens vd Hannu Töykkälä som själv…

Våra kunder

Topi-Keittiöt Finlayson Visual Components Isokyrön kunta PAP Group Hiipakka Heikius Hus-Talo Hausia Junnikkala Japrotek NHK Sievi Group WP-Pakkaus Flexipack Fixura