Identifiera och hantera risker

Vakuutusmeklari Mikko Koskensyrjä

Du kan nämligen enbart hantera sådana risker som du känner till. När en risk förverkligas beror det oftast på att man inte tidigare fäst uppmärksamhet vid den och dokumenterat den.

Risk Consults riskhanteringstjänster hjälper dig att komma igång med riskhanteringen. Vid behov kan vi också hjälpa dig att ta i bruk ett riskhanteringssystem, eller driva igenom ett projekt för att utveckla riskhanteringen.

Våra experter Marjo Nyström och Mikko Koskensyrjä är EOQ Risk Manager-sertifierade och erfarna försäkringsmäklare.

Riskhanteringsutbildning

När ett företag eller en organisation vill komma igång med sin riskhantering är det en bra idé att ordna en utbildningsdag. Vi erbjuder verktyg för att leda säkerhetsarbetet, berättar om god praxis och främjar en positiv säkerhetskultur i företaget. Deltagarna kan genast ta med sig den nya kunskapen och implementera den i sitt jobb.

Utbildningen ordnas på plats eller online. Längd av utbildning är 4-5 timmar och antal av deltagare är begränsad till 12 personer.

Pris 1500 € + moms/dag (6 h)
+ möjliga material- och resekostnader

Att ta i bruk ett riskhanteringssystem

Riskienhallinta

Vi hjälper gärna till då ett nytt riskhanteringssystem ska tas i bruk. Det här är en utbildning för dig som vill försäkra dig om en kontinuerlig uppföljning och rapportering av ditt riskhanteringssystem. Utbildningen är också ett utmärkt verktyg för att få en snabb lägesbild av riskhelheten.

Paketet innehåller 4-6h kundarbete. Vi förverkligar riskhanteringssystemen i samarbete med Granite Partners. I priset ingår inte Granite Partners serviceavgifter.

Pris 950 € + moms (4-6 h)
+ resekostnader och Granite Partners serviceavgifter

Övergripande riskhantering och riskstyrning

Målen med den övergripande riskhanteringen (ERM) är att:

  • systematiskt utreda de viktigaste affärsriskerna
  • öka riskmedvetenheten bland personalen
  • ge ledningen en helhetsbild av riskerna
  • rikta säkerhetsåtgärderna rätt
  • säkerställa att verksamheten löper utan avbrott

Vi erbjuder tjänster åt företag och samfund som vill ta ett systematiskt grepp om riskhanteringen. Genom intervjuer och workshops kan vi sätta igång processen och styra den i rätt riktning. Vi skapar en helhetsbild av de risker som inverkar på affärsverksamheten och gör upp en preliminär riskhanteringsplan.

Projektet räcker ca 2-3 månader och innehåller 3-5 dagar då vi på plats går igenom ärendena tillsammans med representanter för företaget eller samfundet.

ERM ledningsverktyg

Skräddarsydda riskhanteringstjänster

I enlighet med kundernas behov kan vi också skräddarsy andra typer av riskhanteringstjänster. De här kan till exempel vara riskanalys för enskilda enheter och förslag på åtgärder eller kartläggning av ansvars- och avtalsrisker.

Ta gärna kontakt och berätta om dina behov så hittar vi en form som passar dig.