Riskhantering

Riskienhallinta

Är riskerna ett hot eller en möjlighet för ditt företag?

Systematisk riskhantering är en framgångsfaktor för vilket företag som helst. Du kan nämligen enbart hantera sådana risker som du känner till. När en risk förverkligas beror det oftast på att man inte tidigare fäst uppmärksamhet vid den och dokumenterat den.

Risk Consults riskhanteringstjänster hjälper dig att komma igång med riskhanteringen. Vid behov kan vi också hjälpa dig att ta i bruk ett riskhanteringssystem, eller driva igenom ett projekt för att utveckla riskhanteringen.


Våra riskhanteringstjänster

Kickoff för riskhanteringsutbildning

När ett företag eller en organisation vill komma igång med sin riskhantering är det en bra idé att ordna en utbildningsdag. Utbildningen kan också gälla hur man förstärker den praxis kring riskhantering som redan finns i företaget.

Vi erbjuder verktyg för att leda säkerhetsarbetet, berättar om god praxis och främjar en positiv säkerhetskultur i företaget.

Utbildningen ordnas som en skräddarsydd workshop. På det här sättet kan deltagarna genast ta med sig den nya kunskapen och implementera den i sitt jobb.

Pris 1500 € + moms/dag (6 h)
+ kostnader för resor och material

 

Att ta i bruk ett riskhanteringssystem

Vi hjälper gärna till då ett nytt riskhanteringssystem ska tas i bruk. Det här är en utbildning för dig som vill försäkra dig om en kontinuerlig uppföljning och rapportering av ditt riskhanteringssystem. Utbildningen är också ett utmärkt verktyg för att få en snabb lägesbild av riskhelheten.

Paketet innehåller 4-6h kundarbete. Vi förverkligar riskhanteringssystemen i samarbete med Granite Partners. I priset ingår inte Granite Partners serviceavgifter.

Pris 950 € + moms (4-6 h)
+ resekostnader och Granite Partners serviceavgifter

 

Övergripande riskhantering och riskstyrning

Målen med den övergripande riskhanteringen (ERM) är att:

 • systematiskt utreda de viktigaste affärsriskerna
 • öka riskmedvetenheten bland personalen
 • ge ledningen en helhetsbild av riskerna
 • rikta säkerhetsåtgärderna rätt
 • säkerställa att verksamheten löper utan avbrott

Vi erbjuder tjänster åt företag och samfund som vill ta ett systematiskt grepp om riskhanteringen. Genom intervjuer och workshops kan vi sätta igång processen och styra den i rätt riktning. Vi skapar en helhetsbild av de risker som inverkar på affärsverksamheten och gör upp en preliminär riskhanteringsplan.

Projektet räcker ca 2-3 månader och innehåller 3-5 dagar då vi på plats går igenom ärendena tillsammans med representanter för företaget eller samfundet.

ERM ledningsverktyg

 

Skräddarsydda riskhanteringstjänster

I enlighet med kundernas behov kan vi också skräddarsy andra typer av riskhanteringstjänster. De här kan till exempel vara:

 • Riskanalys för enskilda enheter och förslag på åtgärder
 • Kartläggning av ansvars- och avtalsrisker

Ta gärna kontakt och berätta om dina behov så hittar vi en form som passar dig.

  Voit myös soittaa asiakaspalveluumme, puh. 010 3150 860

  Fråga vad som helst om företagets försäkringar - gratis. Boka tid