Tunnista ja johda liiketoimintasi riskejä

Riskien toteutuminen johtuu usein siitä, että riskejä ei ole tunnistettu tai tunnistettuja riskejä ei ole käsitelty eikä dokumentoitu.

  • Olemmeko tunnistaneet kaikki oleelliset liiketoimintamme riskit?
  • Hallitsemmeko systemaattisesti riskimme?
  • Miten varmistamme toimintamme häiriöttömyyden ja keskeytymättömyyden?
  • Miten saamme riskienhallinnalla kilpailuetua ja imagohyötyä?

Risk Consultin palvelut auttavat sinua hallitsemaan yritystoimintasi riskejä riippumatta siitä, kuinka pitkällä riskienhallinnassa jo olet. Työpajamuotoiset koulutukset saavat ajatukset liikkeelle, kun yrityksellä tai yhteisöllä on tarve päästä alkuun riskienhallinnassa tai vahvistaa olemassa olevia käytäntöjä riskienhallintajärjestelmän avulla. Yhdessä voimme toteuttaa myös kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittämisprojektin.

Marjo Nyström ja Mikko Koskensyrjä ovat EOQ Risk Manager -sertifioinnin suorittaneita vakuutusmeklareita, joilla on asiakkainaan niin kansainvälisiä vientiyrityksiä kuin kasvavia startupeja.

Riskienhallinnan koulutus

Koulutuksessa tarjoamme työkaluja turvallisuusjohtamiseen, kerromme hyvistä käytännöistä ja edistämme organisaatioiden positiivista turvallisuuskulttuuria. Koulutus toteutetaan yritykselle räätälöitynä. Näin osallistujat voivat heti viedä omiin työtehtäviinsä tiedon, mihin asioihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota riskien hallitsemiseksi.

Koulutus toteutetaan paikan päällä tai verkkokoulutuksena. Koulutuspäivän kokonaiskesto taukoineen on 6 tuntia. Osallistujien yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi osallistujamäärä on rajoitettu 12 henkilöön. Pyydä erillinen tarjous suuremmalle osallistujamäärälle.

Hinta 1500 € + alv/päivä (6 h)
+ mahdolliset materiaali- ja matkakulut

Riskienhallintajärjestelmän käyttöönotto

Riskienhallinta

Autamme asiakkaitamme riskienhallintajärjestelmän käyttöönotossa. Valitse tämä palvelu, kun haluat varmistaa yrityksesi riskienhallinnan järjestelmällisen seurannan ja raportoinnin sekä kokonaisriskikuvan nopean hahmottamisen.

Pakettihinta sisältää 4-6 h ohjattua aikaa asiakkaalla. Toteutamme riskienhallintajärjestelmän käyttöönoton yhteistyössä  Granite Partnersin kanssa. Maksu ei pidä sisällään Granite Partnersin palvelumaksuja.

Hinta 950 € + alv (4-6 h)
+ matkakulut ja Granite Partnersin palvelumaksut

Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (ERM) tavoitteet ovat:

  • selvittää systemaattisesti merkittävät liiketoimintariskit
  • lisätä osallistuvan henkilöstön riskitietoisuutta
  • antaa johdolle yleiskuva riskeistä
  • kohdentaa turvallisuutta parantavat toimenpiteet oikein
  • varmistaa toiminnan häiriöttömyys ja keskeytymättömyys.

Tarjoamme palveluja yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat lähestyä riskienhallintaa ja sen kehittämistä systemaattisesti. Käynnistämis- ja ohjauspalvelussamme kartoitamme riskit ja toimenpiteet työryhmätyöskentelyssä ja haastatteluissa. Muodostamme kokonaiskuvan liiketoimintaan vaikuttavista riskeistä ja laadimme alustavan riskienhallintasuunnitelman.

Projekti vie ajallisesti noin 2-3 kuukautta ja käytämme siihen 3-5 lähipäivää yhdessä yrityksen tai yhteisön edustajien kanssa.

ERM, Enterprise Risk Management viitekehys

Räätälöidyt riskienhallintapalvelut

Toteutamme asiakkaidemme tarpeiden mukaan räätälöidysti myös muita riskienhallintapalveluja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi toimipaikkakohtainen riskien arviointi ja suositukset riskien parempaan hallintaan tai vastuu- ja sopimusriskien kartoitus.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro tarpeistasi, niin etsimme sopivan toteutusmuodon.