Vakuutusturvasi räätäli ja ratkaisija

Risk Consultin auktorisoitu vakuutusmeklari on vakuutusyhtiöistä riippumaton asiantuntija, joka auttaa yrityksiä mitoittamaan vakuutusturvansa oikein ja varautumaan riskeihin. Usein pystymme neuvottelemaan myös merkittäviä, kymmenien prosenttien säästöjä vakuutusten vuosikustannuksiin.

Vakuutusmeklari vapauttaa henkilöstösi aikaa varsinaiseen työhön, neuvottelee edullisempia sopimuksia ja tunnistaa liiketoiminnan riskejä, joihin yrityksessäsi ei välttämättä olla varauduttu. Meklarin asiakkaana voit nukkua yösi rauhassa tietäen, että yrityksesi vakuutusturva on riittävällä tasolla.

Vakuutusten kilpailutus

Vakuutusyhtiöistä riippumattoman vakuutusmeklarin tekemä vakuutusten kilpailutus asettaa vakuutustarjoukset samalle viivalle.

Vakuutusalan kehittyessä ja erikoistuessa vakuutussopimusten sisältö saattaa olla vaikeasti ymmärrettäviä ja tarjousten vertailu vaikeaa. Erikoisempiin käyttötarkoituksiin ei välttämättä ole saatavilla lainkaan vakuutusta kotimaisista yhtiöistä, jolloin vakuutusturva on haettava ulkomailta.

Vakuutusmeklari on oppaasi vakuutusten maailmassa. Hän paitsi huolehtii vakuutusturvan riittävyydestä myös neuvottelee kouriintuntuvia rahallisia säästöjä. Vakuutusyhtiöistä riippumattomana välittäjänä hän työskentelee ainoastaan sinun parhaaksesi.

Vakuutusten kilpailutus Risk Consultissa sisältää:

 • hankimme yrityksesi vakuutus- ja vahinkotiedot suoraan vakuutusyhtiöistä
 • tarkistamme vakuutusturvasi ja huomioimme tarvittavat muutokset tarjouspyynnössä
 • toimitamme tarjouspyynnön yhdessä valittuihin vakuutusyhtiöihin
 • vastaanotamme vakuutustarjoukset ja neuvottelemme niiden sisällöstä
 • teemme tarjouksista yhteenvedon ja esittelemme sen sinulle
 • suosittelemme jatkotoimenpiteet
 • varmistamme saavutettujen säästöjen ja etujen toteutumisen

Vakuutusten hoitaminen

Voit yhdellä yhteydenotolla ulkoistaa kaikki vakuutuksiin liittyvät asiat ammattilaisen hoidettavaksi.

Risk Consultin nimetty vakuutusmeklari hoitaa asiakkuuttasi ja hankkii vastaukset. Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas, jonka riskit ovat hallinnassa ja vakuutukset oikein mitoitetut sekä hinnaltaan kilpailukykyiset.

Koulutuksilla lisätietoa

Tarjoamme hoitosopimusasiakkaillemme monipuolisia vakuutuskoulutuksia. Koulutukset voivat käsitellä tiettyä vakuutuslajia, kuten henkilö- tai vastuuvakuutusta, tai tarjota yleisluontoista tietoa voimassaolevasta lainsäädännöstä ja parhaista käytännöistä. Räätälöimme koulutuksen sisällön aina tarpeittesi mukaan.

Näin hoidamme vakuutuksiasi:

 • Tarkistamme vakuutuspostin ennen sen toimittamista sinulle ja korjaamme virheet
 • Seuraamme vakuutusalan hinta- ja ehtomuutoksia
 • Neuvomme sinua vakuutusasioissa
 • Teemme vuositarkastukset yhdessä kanssasi
 • Hoidamme tarvittavat vakuutusmuutokset
 • Järjestämme henkilökunnallesi vakuutuskoulutusta
 • Valvomme vahinkotilanteessa etujasi ja tarkistamme korvauspäätösten oikeellisuuden

Vakuutuskartoitus

Monen yrityksen vakuutussuoja on kuin tilkkutäkki, jota on kasvatettu ompelemalla yksittäisiä vakuutuksia helman jatkoksi.

Tämä on ollut välttämätöntä yrityksen toiminnan kannalta, mutta vuosien saatossa täkkiin on saattanut jäädä seuraavia aukkoja:

 • Vakuutusehdot ovat muuttuneet epäedullisiksi ilman että muutosta on huomattu ja ymmärretty
 • Vakuutuksia ottamassa olleet avainhenkilöt ovat vaihtaneet tehtäviä ja vieneet niihin liittyvän hiljaisen tiedon mukanaan
 • Jokin liiketoiminnan riski on jäänyt vakuuttamatta
 • Jokin vakuutuslaji on jäänyt tarpeettomaksi, mutta siitä maksetaan edelleen vuosimaksua
 • Vakuutusmaksu on huomattavan korkea

Kartoittajamme pudistelee tilkkutäkistä pölyt ja kokeilee sen kestävyyden sauma kerrallaan. Hyödynnämme kartoituksen teossa pitkää kokemustamme useiden eri toimialojen vakuutusten parissa työskentelemisestä. Tulokset toimitetaan yrityksellesi kirjallisena raporttina, joka sisältää myös suosituksia jatkosta.

Näin kartoitamme yrityksesi vakuutussuojan:

 1. Hankimme taustatiedot yrityksestäsi
 2. Tutustumme yrityksen toimintaan haastattelemalla
 3. Keräämme laajat tiedot nykyisistä vakuutuksista
 4. Analysoimme vakuutukset vakuutuslajeittain
 5. Annamme suositukset vakuutusturvan muutoksista
 6. Toimitamme kirjallisen raportin

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Vakuutuskartoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten hallituksille ja avainhenkilöille, jotka ovat vastuussa riskienhallinnasta kokonaisuutena mutta eivät välttämättä ole perehtyneet yksittäisiin vakuutuksiin. Se on arvokas työkalu etenkin voimakkaasti kasvaville, kansainvälistyville tai omistajaa vaihtaville yrityksille sekä yrityksille, joiden toimintaan liittyy suuria vastuita (esim. alihankkijat).

Hinnat asiakkaan liikevaihdon mukaan:

 • Yrityksen liikevaihto alle 10 M€: 1 650 € + alv
 • Liikevaihto 10–30 M€: 2 800 € + alv
 • Liikevaihto yli 30 M€: 3 700 € + alv

Vahinkoneuvonta

Sujuva korvausprosessi on tärkeä osa vakuutusturvaa. Jos vahinko sattuu, olemme apunasi asian selvittelyssä.

Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä testaamme vakuutusturvasi esimerkkien avulla: mikä on tyypillisin vahinko, joka yritystäsi saattaa kohdata? Entä pahin mahdollinen skenaario? Paljonko todellinen korvaussumma on ikävähennysten ja muiden rajoitusten jälkeen?

Vahinkotilanteessa autamme ja neuvomme vahinkoselvityksessä, tarkistamme korvauspäätösten oikeellisuuden ja vaadimme oikaisua, mikäli korvaussumma on arviomme perusteella liian matala.

Koulutuksella vahingot kuriin

Onnettomuudesta voi myös oppia. Seuraamme hoitosopimusasiakkaittemme vahinkojen määrän kehitystä ja järjestämme tarvittaessa niiden ehkäisemiseen tähtäävää koulutusta yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa.

Vahinkoneuvontaa palveluna

Voit pyytää meitä edunvalvojaksesi yksittäisessä vahinkoon liittyvässä asiassa, vaikket olisi ennestään asiakkaamme.

Usein kysyttyä

Kuka voi tarjota vakuutusmeklarin palveluja?

Vain vakuutusmeklaritutkinnon suorittaneella, Finanssivalvonnan rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus harjoittaa vakuutusmeklarin ammattia. Tutkinnolla varmistetaan, että meklarilla on riittävät tiedot lainsäädännöstä ja oikeista menettelytavoista. Tutustu lähemmin Risk Consultin meklareihin.

Minkälainen yritys tarvitsee vakuutusmeklaria?

Suosittelemme vakuutusmeklarin käyttöä, mikäli yksikin allaolevista ehdoista täyttyy:

 • yritys omistaa kalliita koneita, laitteita ja tuotantotiloja
 • yrityksen toimintaan liittyy merkittäviä ympäristövastuita
 • yrityksellä on yli 10 työntekijää
 • yritys on osa alihankintaketjua vastuusopimuksineen
 • yritys toimii maissa, joiden olosuhteet ovat epävakaat

Miten meklarin palkkio määräytyy?

Kertaluontoisissa kilpailutustoimeksiannoissa palkkiomme voi olla joko kiinteä tai pohjautua siihen, paljonko rahaa onnistumme säästämään sinulle. Jatkuvissa hoitosopimuksissa palkkio perustuu asiakasyrityksen kokoon ja toiminnan laajuuteen. Palkkio ilmoitetaan sinulle selkeästi toimeksiantosopimuksessa.

Kuinka yhteistyö meklarin kanssa toimii?

Yhteistyön mallina voi olla joko kertaluontoinen toimeksianto, kuten kilpailutus ja konsultointi, tai toistaiseksi voimassa oleva hoitosopimus. Molemmissa malleissa asiakkuuttasi hoitaa aina sama, tuttu meklari.

Tällä hetkellä emme palvele yksityisasiakkaita.