Stöd för växande företag

Vakuutusmeklari Marjo Nyström

Företagsutvecklingstjänsterna från NTM-centralen är menade för etablerade små och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet och växa. Företaget kan få sammanlagt 15 konsultdagar under en period av tre år. En konsultdag kostar bara 325 € + moms för företaget.

Teman för konsulteringen

Risk Consult är leverantör inom kategorin Tillväxt, internationalisering och förnyelse. Under den här rubriken erbjuder vi våra tjänster bland annat inom följande områden:

Konsulttjänsterna är avsedda som stöd för strategisk utveckling, och kan därför inte användas för operativ verksamhet.

Konsulter

Marjo Nyström

Marjo Nyström, vakuutusmeklari, Risk ConsultMarjo är jurist till utbildningen. Hon har senare stärkt sitt kunnande genom en utbildning inom säkerhetsledning (TJK) på Aalto Universitetet, samt skaffat certifiering inom Risk Manager SLY och EOQ år 2021. Marjo har jobbat som expert inom försäkring och riskhantering i mer än 20 år. Hon har också lärarbehörighet och en bred erfarenhet från utbildningsområdet. På Risk Consult har Marjo jobbat sen 2010 som försäkringsmäklare.

Kontaktuppgifter

Gör så här

Ta kontakt med Mikko eller Marjo så diskuterar vi dina utvecklingsbehov och gör en preliminär plan. Du kan också vara i kontakt med NTM-centralen på ditt område för att försäkra dig om att företaget har rätt till stödet.