Bästa möjliga avtal för arbets­hälsovård med hjälp av försäkrings­mäklare

Restaurang- och cateringkedjan Unica har haft stor nytta av samarbetet med Risk Consult. Förutom betydande inbesparingar fick man också bättre avtal för försäkringar och arbetshälsovård.

Unica driver närmare 20 restauranger och caféer, bland annat på campusområdet för Åbo universitet och yrkeshögskola. Unicafés och Risk Consults vägar korsades första gången 2018 när Unica valde Risk Consult för att upphandla sina försäkringar.

Timo Sarkkinen gjorde upphandlingen och tack vare den fick vi betydande inbesparingar i våra årspremier, trots att vi fortfarande anlitade samma försäkringsbolag, berättar Uncias vd Krista Vanhala.

Efter upphandlingen beslöt Unica att ingå ett fortlöpande skötselavtal med Risk Consult. Vanhala menar att det varit till stor nytta att ha en egen försäkringsmäklare.

– Det känns tryggt att veta att man alltid kan få hjälp. Timo går igenom våra försäkringar regelbundet och kollar samtidigt att försäkringsskyddet är bra och att eventuella prishöjningar är befogade.

Arbetshälsovård som svarar mot behoven

Nästa stora projekt var att upphandla Unicas arbetshälsovård. Målet var förutom ett lägre pris också att arbetshälsovården skulle passa Unicas behov bättre.

Under projektet förhandlade Timo Sarkkinen med många tjänsteleverantörer för att hitta det bästa alternativet. Vanhala är mycket nöjd med resultatet.

– Vi fick inbesparingar samtidigt som vi fick ett avtal som passar oss perfekt ur servicesynvinkel – trots att tjänsteleverantören fortfarande var densamma. Vi kan nu stöda personalens arbetsförmåga bättre och satsa mer på förebyggande åtgärder.

Samarbetet fortsätter

Enligt Vanhala är en annan stor fördel med att använda försäkringsmäklare att man sparar tid. 

– Det är väldigt svårt att själv jämföra till exempel arbetshålsovårdstjänster och det tar lång tid, eftersom det finns så många olika sorters avtal och prissättningen inte alltid är lätt att förstå. Timos kompetens har varit guld värd, säger Vanhala. 

– Vårt samarbete med Timo fortsätter. Jag kan verkligen varmt rekommendera andra företag att använda sig av en försäkringsmäklare.

Relaterade artiklar