Meriaura

Meriaura fick extra skydd mot risker

Meriaura Group är ett familjeföretag från Åbo, vars dotterbolag på olika sätt jobbar med cirkulär ekonomi. Företaget Sybimar odlar fisk i inomhusbassänger, och utnyttjar näringsämnena från produktionen i ett växthus intill fiskodlingen. VG EcoFuel å sin sida tillverkar bioolja från fiskrenset och andra biprodukter från livsmedelsindustrin, medan VG-Shippings fraktfartyg använder biooljan som bränsle. Bränslet används också i en biogasanläggning, som producerar värmeenergi för fiskodlingen och växthuset.

De största försäkringsriskerna med Meriauras verksamhet är kopplade till haverier på sjön samt till olika störningar i produktionsanläggningar och byggnader. När Risk Consult och försäkringsmäklare Timo Sarkkinen kom in i bilden år 2018 hade det gått flera år sedan någon kartläggning av företagens försäkringar senast hade gjorts.

“Vår egen arbetsbörda har under åren vuxit, så vi bestämde oss för att be om utomstående experthjälp med kartläggningen”, säger controller Ville Jussila på Meriaura.

Sarkkinen jobbade med projektet i flera månader, eftersom den här typen av cirkulär verksamhet var något nytt också för försäkringsbolagen. Till sist fick man in ett antal offerter och kunde välja försäkringsbolag. Fartygen lämnades utanför paketet eftersom rederiet nyligen hade förnyat sina försäkringar.

Enligt Meriaura var den största vinsten med projektet att försäkringsskyddet blev bättre.

“Timo hittade ett par klara brister i vårt försäkringsskydd, som vi nu kunde åtgärda med nya försäkringar”, säger Jussila.

Trots att försäkringsskyddet blev bättre ökade ändå inte kostnaderna – tvärtom blev försäkringarna som helhet betydligt billigare än förut.

Offertrundan gällde följande bolag: VG-Shipping Oy, VG Ecofuel Oy, Sybimar Oy, Meriaura Oy, EcoPorts Finland Oy, Biolinja Oy Uusikaupunki och Aura Mare Oy.

Relaterade artiklar