Relicomp

Tunnplåtsföretag fick rejäl konkurrensfördel genom förmånligare försäkringsavgifter

Relicomp är ett metallindustriföretag som grundades 1992 och som har sin produktion i Kurikka i Österbotten. Företagets omsättning är 15 miljoner och antalet anställda 130.

De största riskerna för Relicomp är arbetsolyckor och stopp i produktionen som beror på maskiner som gått sönder. Under lång tid sköte familjeföretagarna Marko och Tiina Jyllilä själva försäkringarna i familjebolaget vid sidan av det övriga jobbet, men våren 2017 beslöt man att konkurrensutsätta försäkringarna på förslag av Risk Consult. Det visade sig bli en erfarenhet som verkligen öppnade ögonen.

“Vi har fortfarande samma försäkringsbolag och också innehållet i försäkringarna är ungefär det samma, men nu är kostnaderna mycket lägre. I vissa försäkringskategorier sjönk kostnaderna med tiotals procent”, berättar Tiina Jyllilä.

Risk Consults sakkunskap gjorde ett såpass stort intryck på Relicomp att företaget beslöt sig för att fördjupa samarbetet genom att sluta ett skötselavtal. Nu kan ägarna använda sin tid till att driva fabriken, medan försäkringsmäklaren tar hand om alla försäkringsärenden från rådgivning till årliga kontroller.

“Jag kan varmt rekommendera andra företagare att använda sig av en försäkringsmäklare. Man kan få en klar konkurrensfördel genom att sänka sina försäkringsavgifter!”, säger Jyllilä.

Relaterade artiklar