Referenssit

Kiertotalouskonserni sai lisäsuojan riskeiltä

Meriaura Group on turkulainen perheyritystaustainen konserni, johon kuuluvat yhtiöt toteuttavat kiertotaloutta tiiviissä yhteistyössä. Sybimar kasvattaa kalaa uudenlaisessa sisälaitoksessa, jossa syntyvät ravinteet hyödynnetään viereisessä kasvihuoneessa. VG EcoFuel valmistaa kalanviljelylaitoksen perkuujätteistä sekä muista teollisuuden sivuvirroista bioöljyä, jota VG-Shippingin rahtilaivat käyttävät polttoaineena. Jätteistä riittää polttoainetta myös Biolinjan biokaasulaitokseen, jonka energialla viljelylaitosta ja kasvihuonetta lämmitetään.

Meriauran liiketoiminnan merkittävimmät vakuuttamisen riskit liittyvät merenkulussa tapahtuvien haverien lisäksi tuotantotiloihin ja kiinteistöihin, tuotannon mahdolliseen keskeytymiseen ja henkilöstöön. Edellisestä vakuutusturvan kartoituksesta ja vakuutusten kilpailutuksesta oli kulunut useita vuosia, kun Meriauran ja Risk Consultin vakuutusmeklari Timo Sarkkisen yhteistyö alkoi vuonna 2018.

“Oma työkuormamme oli edellisestä kerrasta kasvanut niin paljon, että tarvitsimme kartoitukseen ulkopuolista apua vakuutusten ammattilaiselta”, Meriauran controller Ville Jussila kertoo.

Projekti työllisti Sarkkista useamman kuukauden ajan, sillä kiertotalous laitoksineen on uutta vielä vakuutusyhtiöillekin. Lopulta tarjoukset saatiin ja kilpailutettiin, minkä jälkeen laadittiin vielä sopimukset voittaneen yhtiön kanssa. Alusten vakuuttaminen jäi kokonaisuuden ulkopuolelle, sillä varustamo oli juuri kilpailuttanut ja tehnyt sopimuksen merivakuutuksista.

Meriauralle vakuutuskartoituksen ja -kilpailutuksen tärkeintä antia oli parantunut vakuutusturva.

“Timo löysi vakuutusturvastamme pari selvää aukkoa, jotka saatiin paikattua uusilla vakuutuksilla”, Jussila kertoo.

Vakuutusten turvaverkon paikkaaminen yhteistyössä vakuutusmeklarin kanssa ei tarkoita lisäkustannuksia. Tässäkin projektissa vakuutusmaksut päinvastoin laskivat huomattavalla summalla.

Kilpailutus koski seuraavia yrityksiä: VG-Shipping Oy, VG Ecofuel Oy, Sybimar Oy, Meriaura Oy, EcoPorts Finland Oy, Biolinja Oy Uusikaupunki ja Aura Mare Oy.

Tuttu vakuutusmeklari on taksiyhtiön tuki ja turva

Ruotsalainen taksiyhtiö Cabonline rantautui Suomeen vuonna 2017 merkittävien yritysostojen kautta. Muun muassa Suomen tunnetuin taksibrändi, Kovanen, siirtyi tuolloin Cabonlinen omistukseen. Näin konserni hakee hyvää lähtöruutua tulevalle kesälle, jolloin taksien hinnoittelu ja lupamenettely vapautuvat maassamme.

Cabonlinen suomalaisen tytäryhtiön talousjohtaja Petri Pellonmaa oli tehnyt yhteistyötä Risk Consultin vakuutusmeklari Heikki Aumon kanssa jo edellisessä työpaikassaan, joten hän tiesi heti kenelle soittaa.

“Vakuutukset ovat toimialallamme merkittävä kuluerä, joista pitää hakea synergia- ja suuruusetuja. Ulkoistin mielelläni vakuutusasiat tutulle asiantuntijalle, sillä itselläni oli kädet täynnä töitä Suomen-toimintojen käynnistämisessä”, Pellonmaa kuvailee.

Yhteistyön aluksi Risk Consult kilpailutti lakisääteiset tapaturma- ja henkivakuutukset, joiden listahinnoista saavutettiin kiitettävä alennus. Seuraavaksi Aumo tarkisti ruotsalaiskonsernin ja suomalaisen tytäryhtiön vakuutusturvan päällekkäisyyden. Samalla otettiin lliikennevakuutukset ja kaskot noin 250 autoon.

Risk Consultin vakuutusmeklareiden tarjoama apu ei aina rajoitu vain vakuutuksiin. Monipuolisen liike-elämätaustan omaava Aumo avusti Cabonlinea taksiyrittäjille suunnatun uuden palvelukumppaniverkoston perustamisessa.

“Heikistä oli paljon apua: hän etsi vakuutuskumppanin ja auttoi muutenkin paketin kasaamisessa”, Pellonmaa kiittelee.

Ohutlevyteollisuuden alihankkija löysi vakuutusmaksuista merkittävän kilpailuedun

Relicomp on vuonna 1992 perustettu metalliteollisuusyritys, jonka tehdas sijaitsee Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla. 130 henkilöä työllistävän yrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa.

Relicompin merkittävimpiä riskejä ovat työtapaturmat sekä laiterikoista johtuvat keskeytykset tuotannossa. Yrittäjät Marko ja Tiina Jyllilä hoitivat pitkään perheyrityksensä vakuutusasioita oman toimen ohessa, kunnes keväällä 2017 vakuutukset kilpailutettiin Risk Consultin ehdotuksesta. Kilpailutus osoittautui silmät avaavaksi kokemukseksi.

“Vakuutusyhtiö ei vaihtunut ja vakuutusten sisältö pysyi pääpiirteittäin samana, mutta merkittävästi edullisemmilla kustannuksilla. Joidenkin vakuutuslajien kohdalla kustannukset putosivat kymmeniä prosentteja”, kertoo Tiina Jyllilä.

Risk Consultin osaaminen kilpailutuksen toteuttamisessa teki Relicompiin niin hyvän vaikutuksen, että yhteistyötä päätettiin syventää solmimalla hoitosopimus. Nyt kurikkalaiset voivat käyttää aikansa fiksummin tehtaan pyörittämiseen, kun vakuutusmeklari hoitaa kaikki vakuutusasiat vahinkoneuvonnasta vuosittaisiin tarkastuksiin.

“Kannustan lämpimästi muitakin yrittäjiä käyttämään vakuutusmeklarin palveluita ja hyödyntämään vakuutusmaksuissa piilevän kilpailuedun!” Jyllilä päättää.

Vientiyrityksen vakuutusturvan täysremontti

KWH Group on vuonna 1929 perustettu monialakonserni, jolla on paljon vientitoimintoja. Tänä päivänä lähes 1650 henkeä työllistävässä konsernissa havahduttiin vakuutuksia kilpailutettaessa siihen, että talon sisältä ei löydy tarpeeksi laajaa osaamista tarjousten vakuutusehtojen vertailuun ja hintaneuvotteluihin. Niinpä saimme KWH:n vakuutussalkun hoidettavaksemme. Vuosi oli tuolloin 1993, joten yhteistyömme on jatkunut jo yli kaksi vuosikymmentä.

”Risk Consult on rakentanut konsernimme vakuutusturvan alusta asti uudestaan. He tuntevat liiketoimintamme niin hyvin, että pystyvät hoitamaan kaikki vakuutuslajimme”, kiittelee Head of Treasury Carl-Magnus Tidström.

”Olemme saavuttaneet merkittäviä säästöjä ja saaneet arvokasta neuvotteluapua vahinkotapauksissa.”

”Suosittelemme Risk Consultia lämpimästi. Yhteistyömme on toiminut erittäin saumattomasti ja tuonut merkittäviä parannuksia vakuutusturvaamme.”

Oma vakuutusmeklari on kuntaväen mieleen

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) on neljäntoista Pohjanmaan rannikkokunnan omistama kuntayhtymä, jolla on monipuolisia tehtäviä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämisestä teatterin ylläpitoon. Kuntayhtymän palveluksessa on noin 300 vakituista ja 100 määräaikaista työntekijää ja sen vuosittainen liikevaihto on n. 30 miljoonaa euroa.

SÖFUK on käyttänyt Risk Consultin palveluja vuodesta 2005. Kuntayhtymässä arvostetaan etenkin sitä, että heillä on yhteyshenkilönä nimetty vakuutusmeklari, jonka puoleen kääntyä kaikissa vakuutusasioissa. Myös palvelu ruotsin kielellä saa heiltä kiitosta. Kymmenen vuotta jatkunut yhteistyömme on säästänyt kuntayhtymälle sekä aikaa että rahaa, joten SÖFUK suosittelee Risk Consultia lämpimästi myös muille kunnille ja yrityksille.

Maanrakentajat keskittyvät olennaiseen

Ylistarolainen Tuomen perhe on tehnyt maansiirto- ja kunnossapitotöitä pian 40 vuoden ajan. Tänä päivänä Kuljetus Tuomet Oy työllistää 13 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvaessa ja kaluston lisääntyessä Tuomista alkoi tuntua siltä, että vakuutukset ovat vaarassa jäädä jälkeen. He kilpailuttivat vakuutusmeklarit ja päätyivät Risk Consultiin.

”Jo ensimmäinen kilpailutus tuotti erittäin suuret rahalliset säästöt”, kertoo toimitusjohtaja Hannu Tuomi. ”Lisäksi toimiston väki pääsee keskittymään tuottavampiin tehtäviin, kun vakuutusalan erikoisosaaminen löytyy kumppaniltamme.”

Hoitosopimuksen puitteissa huolehdimme Kuljetus Tuomet Oy:n kaikista vakuutuslajeista. Säännöllisten kilpailutusten ja omaisuuden arviointien lisäksi tarjoamme heille tarvittaessa apua vahinkoasioissa.

”Suosittelemme Risk Consultin vakuutusmeklareita sekä asioinnin helppouden että rahallisten säästöjen vuoksi. Yhteistyömme on jatkunut useita vuosia ja sujunut erittäin mallikkaasti”, Tuomi kehuu.

Uusi edullisempi vakuutuksesi on vain parin klikkauksen päässä. Ota yhteyttä