Referenssit

Rakentamisen asiantuntijat arvostavat kattavaa henkilöturvaa

Korjauspartnerit on helsinkiläinen korjausrakentamisen asiantuntijayritys, joka syntyi, kun joukko kokeneita alan ammattilaisia irtisanoutui monikansallisesta konsernista kokeillakseen siipiään yrittäjinä. Kun yritystä käynnisteltiin vuonna 2017, vakuutusten ottaminen ulkoistettiin vakuutusmeklarille:

– Liiketoiminta käynnistyi nopeasti ja meillä osakkailla oli kädet täynnä töitä. Totesimme, että vakuutusturvan kartoitukseen kuluisi järjettömästi aikaa eikä lopputulos olisi siltikään sataprosenttisen varma, muistelee toimitusjohtaja Arto Hakkarainen.

Niinpä Risk Consultin helsinkiläinen vakuutusmeklari Mikko Koskensyrjä sai toimeksiannon tehdä Korjauspartnerien vakuutusturvan lähtömitoituksen ja kilpailuttaa vakuutusyhtiöt.

Vaikka Korjauspartnerit ei itse rakenna, sen projektipäälliköt ja valvojat liikkuvat paljon työmailla joissa tapaturmia saattaa sattua. Siksi vakuutusturvan rakentamisessa käytettiin paljon aikaa henkilövakuutusten ominaisuuksien vertailuun. Pakollisten vakuutusten rinnalle otettiin vapaa-ajalla voimassa olevat henkilökunnan tapaturma- ja matkavakuutukset sekä laaja työterveyshuolto.

– Tällainen huolenpito on yritykseltä paitsi järkevää varautumista vahinkoihin, myös hyvä tapa sitouttaa huippuosaajat yritykseen, Koskensyrjä kertoo.

Muut Korjauspartnerien tarvitsemat vakuutuslajit liittyvät konsulttivastuuseen ja tilaajavastuulain edellyttämiin vastuukysymyksiin.

Korjauspartnerit on saanut lentävän lähdön, sillä kuusihenkinen osakasryhmä on kasvanut 20-päiseksi työyhteisöksi ja toiminta on laajentunut Turkuun. Vakuutusturva kasvaa yrityksen mukana Risk Consultin kanssa solmitun hoitosopimuksen ansiosta. Sopimuksen puitteissa Koskensyrjä seuraa alan lakien ja ehtojen muutoksia sekä neuvoo tarvittaessa vahinkoasioiden hoitamisessa.

– Mikon kanssa työskentelyssä olemme pitäneet erityisesti siitä, kuinka hän selvittää monimutkaiset ehdot ja termit meille selkokielellä, Hakkarainen kehuu.

Vakuutusmeklari auttoi puuelementtitehdasta uuden vakuutusyhtiön löytämisessä

CLT Plant valmistaa Kauhajoella sijaitsevissa tuotantotiloissaan CLT-massiivipuulevyä, josta odotetaan suomalaisen puurakentamisen mullistavaa hittituotetta. Yritys työllistää tällä hetkellä 15 henkilöä ja sen liiketoiminnan suurimmat riskit liittyvät tuotevastuuseen ja tuotannon keskeytymiseen. Syksyyn 2018 saakka CLT Plant hoiti vakuutukset itse, kunnes tie silloisen vakuutusyhtiön kanssa nousi pystyyn.

“Toimintamme oli kasvanut niin suureksi, etteivät he halunneet enää vakuuttaa meitä”, ihmettelee toimitusjohtaja Petri Hyvönen.

“Totesimme tarvitsevamme apua uuden yhtiön valitsemisessa ja kokonaisuuden kilpailuttamisessa. Saimme vinkin, että vakuutusmeklari Sinikka Laakso on pätevä näissä hommissa. Otimme yhteyttä ja siitä yhteistyömme Risk Consultin kanssa alkoi.”

Vakuutusmeklarin johdolla vakuutusten kilpailutus sujui suoraviivaisesti ja uusi vakuuttaja löydettiin. CLT Plantilla oli melko tarkka käsitys tarvitsemansa vakuutusturvan laajuudesta, mutta ammattitaidollaan Laakso löysi vielä muutamia pieniä parannuskohteita. Hyvönen kertoo olevansa erittäin tyytyväinen prosessin etenemiseen ja tiedonkulkuun eri vaiheissa.

“Lisäksi Sinikalla oli vakuutusyhtiöiden toimintatavoista kokemusperäistä arvokasta tietoa”, hän lisää.

Kilpailutuksen jälkeen solmittiin hoitosopimus, jonka puitteissa Risk Consult hoitaa vakuutussopimusten päivittämisen aina tarvittaessa sekä vahinkotilanteiden selvittelyn. Onneksi vahinkoja ei ole toistaiseksi sattunut.

“Ainahan vahingon mahdollisuus on olemassa. Mutta ainakaan meidän ei tarvitse murehtia näitä asioita päivittäin, kun vakuutusturva on viritetty kuntoon ammattilaisen kanssa”, Hyvönen päättää.

Kauppapuutarha sai lisäturvaa ja tietoa vakuutetun oikeuksista

Ylitalon Kauppapuutarha on kasvattanut ruukkukukkia suomalaisten iloksi jo lähes 40 vuoden ajan. Kasvatettu on myös liiketoimintaa – Oripäässä Varsinais-Suomessa sijaitsevilla kasvihuoneilla on nykyisin pinta-alaa yhteensä 3,5 hehtaaria. Kasvihuoneet ovat täynnä modernia tekniikkaa, jotta viljely olisi paitsi tehokasta, myös mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaa.

Kasvihuoneiden valaistus kuluttaa valtavasti sähköä, joten johtimista tai sähkökeskuksista lähtevä tulipalo lienee puutarhojen pahin vaaranpaikka. Lisäksi joidenkin koneiden käyttöön liittyy tapaturmariski. Vielä vuosi sitten toimitusjohtaja Arvo Ylitalo koki usein huolta puutarhansa vakuutuksista:

“Onko vakuutusturva riittävä, vastaavatko vakuutusmäärät kohteiden arvoa ja osaanko vertailla vakuutuksia? Näitä kysymyksiä pyörittelin usein mielessäni, mutta vakuutusten varsinaiselle hoitamiselle ei tahtonut riittää aikaa”, Ylitalo muistelee.

Yhteistyö Risk Consultin Varsinais-Suomessa työskentelevän vakuutusmeklari Timo Sarkkisen kanssa alkoi siten, että Timo tutustui puutarhan toimintaan ja kilpailutti sen vakuutukset. Kilpailutuksen lähtökohta oli vakuutusturvan tarkastelu ja saattaminen oikealle tasolle, ei edullisin mahdollisin hinta.

“Päädyimme vaihtamaan vakuutusyhtiötä, ja uudesta yhtiöstä saamme suurin piirtein entisen suuruisella vuosimaksulla huomattavasti kattavampaa vakuutusturvaa”, Ylitalo kertoo.

Kilpailutuksen jälkeen puutarha ja Risk Consult solmivat sopimuksen vakuutusten jatkuvaluontoisesta hoitamisesta. Tämä yhteistyö osoittautui nopeasti kannattavaksi:

“Kiinteistön kanssa sattui talvella pari pientä vahinkoa, jotka olisimme ennen ottaneet omaksi tappioksemme. Vakuutusmeklarin ansiosta meillä oli nyt parempi turva ja enemmän tietoa oikeuksistamme korvauksiin. Timo hoiti myös vahinkoilmoitusten teon, mikä säästi meiltä merkittävästi aikaa”, Ylitalo kertoo.

Kiertotalouskonserni sai lisäsuojan riskeiltä

Meriaura Group on turkulainen perheyritystaustainen konserni, johon kuuluvat yhtiöt toteuttavat kiertotaloutta tiiviissä yhteistyössä. Sybimar kasvattaa kalaa uudenlaisessa sisälaitoksessa, jossa syntyvät ravinteet hyödynnetään viereisessä kasvihuoneessa. VG EcoFuel valmistaa kalanviljelylaitoksen perkuujätteistä sekä muista teollisuuden sivuvirroista bioöljyä, jota VG-Shippingin rahtilaivat käyttävät polttoaineena. Jätteistä riittää polttoainetta myös Biolinjan biokaasulaitokseen, jonka energialla viljelylaitosta ja kasvihuonetta lämmitetään.

Meriauran liiketoiminnan merkittävimmät vakuuttamisen riskit liittyvät merenkulussa tapahtuvien haverien lisäksi tuotantotiloihin ja kiinteistöihin, tuotannon mahdolliseen keskeytymiseen ja henkilöstöön. Edellisestä vakuutusturvan kartoituksesta ja vakuutusten kilpailutuksesta oli kulunut useita vuosia, kun Meriauran ja Risk Consultin vakuutusmeklari Timo Sarkkisen yhteistyö alkoi vuonna 2018.

“Oma työkuormamme oli edellisestä kerrasta kasvanut niin paljon, että tarvitsimme kartoitukseen ulkopuolista apua vakuutusten ammattilaiselta”, Meriauran controller Ville Jussila kertoo.

Projekti työllisti Sarkkista useamman kuukauden ajan, sillä kiertotalous laitoksineen on uutta vielä vakuutusyhtiöillekin. Lopulta tarjoukset saatiin ja kilpailutettiin, minkä jälkeen laadittiin vielä sopimukset voittaneen yhtiön kanssa. Alusten vakuuttaminen jäi kokonaisuuden ulkopuolelle, sillä varustamo oli juuri kilpailuttanut ja tehnyt sopimuksen merivakuutuksista.

Meriauralle vakuutuskartoituksen ja -kilpailutuksen tärkeintä antia oli parantunut vakuutusturva.

“Timo löysi vakuutusturvastamme pari selvää aukkoa, jotka saatiin paikattua uusilla vakuutuksilla”, Jussila kertoo.

Vakuutusten turvaverkon paikkaaminen yhteistyössä vakuutusmeklarin kanssa ei tarkoita lisäkustannuksia. Tässäkin projektissa vakuutusmaksut päinvastoin laskivat huomattavalla summalla.

Kilpailutus koski seuraavia yrityksiä: VG-Shipping Oy, VG Ecofuel Oy, Sybimar Oy, Meriaura Oy, EcoPorts Finland Oy, Biolinja Oy Uusikaupunki ja Aura Mare Oy.

Tuttu vakuutusmeklari on taksiyhtiön tuki ja turva

Ruotsalainen taksiyhtiö Cabonline rantautui Suomeen vuonna 2017 merkittävien yritysostojen kautta. Muun muassa Suomen tunnetuin taksibrändi, Kovanen, siirtyi tuolloin Cabonlinen omistukseen. Näin konserni hakee hyvää lähtöruutua tulevalle kesälle, jolloin taksien hinnoittelu ja lupamenettely vapautuvat maassamme.

Cabonlinen suomalaisen tytäryhtiön talousjohtaja Petri Pellonmaa oli tehnyt yhteistyötä Risk Consultin vakuutusmeklari Heikki Aumon kanssa jo edellisessä työpaikassaan, joten hän tiesi heti kenelle soittaa.

“Vakuutukset ovat toimialallamme merkittävä kuluerä, joista pitää hakea synergia- ja suuruusetuja. Ulkoistin mielelläni vakuutusasiat tutulle asiantuntijalle, sillä itselläni oli kädet täynnä töitä Suomen-toimintojen käynnistämisessä”, Pellonmaa kuvailee.

Yhteistyön aluksi Risk Consult kilpailutti lakisääteiset tapaturma- ja henkivakuutukset, joiden listahinnoista saavutettiin kiitettävä alennus. Seuraavaksi Aumo tarkisti ruotsalaiskonsernin ja suomalaisen tytäryhtiön vakuutusturvan päällekkäisyyden. Samalla otettiin lliikennevakuutukset ja kaskot noin 250 autoon.

Risk Consultin vakuutusmeklareiden tarjoama apu ei aina rajoitu vain vakuutuksiin. Monipuolisen liike-elämätaustan omaava Aumo avusti Cabonlinea taksiyrittäjille suunnatun uuden palvelukumppaniverkoston perustamisessa.

“Heikistä oli paljon apua: hän etsi vakuutuskumppanin ja auttoi muutenkin paketin kasaamisessa”, Pellonmaa kiittelee.

Ohutlevyteollisuuden alihankkija löysi vakuutusmaksuista merkittävän kilpailuedun

Relicomp on vuonna 1992 perustettu metalliteollisuusyritys, jonka tehdas sijaitsee Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla. 130 henkilöä työllistävän yrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa.

Relicompin merkittävimpiä riskejä ovat työtapaturmat sekä laiterikoista johtuvat keskeytykset tuotannossa. Yrittäjät Marko ja Tiina Jyllilä hoitivat pitkään perheyrityksensä vakuutusasioita oman toimen ohessa, kunnes keväällä 2017 vakuutukset kilpailutettiin Risk Consultin ehdotuksesta. Kilpailutus osoittautui silmät avaavaksi kokemukseksi.

“Vakuutusyhtiö ei vaihtunut ja vakuutusten sisältö pysyi pääpiirteittäin samana, mutta merkittävästi edullisemmilla kustannuksilla. Joidenkin vakuutuslajien kohdalla kustannukset putosivat kymmeniä prosentteja”, kertoo Tiina Jyllilä.

Risk Consultin osaaminen kilpailutuksen toteuttamisessa teki Relicompiin niin hyvän vaikutuksen, että yhteistyötä päätettiin syventää solmimalla hoitosopimus. Nyt kurikkalaiset voivat käyttää aikansa fiksummin tehtaan pyörittämiseen, kun vakuutusmeklari hoitaa kaikki vakuutusasiat vahinkoneuvonnasta vuosittaisiin tarkastuksiin.

“Kannustan lämpimästi muitakin yrittäjiä käyttämään vakuutusmeklarin palveluita ja hyödyntämään vakuutusmaksuissa piilevän kilpailuedun!” Jyllilä päättää.

Vientiyrityksen vakuutusturvan täysremontti

KWH Group on vuonna 1929 perustettu monialakonserni, jolla on paljon vientitoimintoja. Tänä päivänä lähes 1650 henkeä työllistävässä konsernissa havahduttiin vakuutuksia kilpailutettaessa siihen, että talon sisältä ei löydy tarpeeksi laajaa osaamista tarjousten vakuutusehtojen vertailuun ja hintaneuvotteluihin. Niinpä saimme KWH:n vakuutussalkun hoidettavaksemme. Vuosi oli tuolloin 1993, joten yhteistyömme on jatkunut jo yli kaksi vuosikymmentä.

”Risk Consult on rakentanut konsernimme vakuutusturvan alusta asti uudestaan. He tuntevat liiketoimintamme niin hyvin, että pystyvät hoitamaan kaikki vakuutuslajimme”, kiittelee Head of Treasury Carl-Magnus Tidström.

”Olemme saavuttaneet merkittäviä säästöjä ja saaneet arvokasta neuvotteluapua vahinkotapauksissa.”

”Suosittelemme Risk Consultia lämpimästi. Yhteistyömme on toiminut erittäin saumattomasti ja tuonut merkittäviä parannuksia vakuutusturvaamme.”

Oma vakuutusmeklari on kuntaväen mieleen

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) on neljäntoista Pohjanmaan rannikkokunnan omistama kuntayhtymä, jolla on monipuolisia tehtäviä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämisestä teatterin ylläpitoon. Kuntayhtymän palveluksessa on noin 300 vakituista ja 100 määräaikaista työntekijää ja sen vuosittainen liikevaihto on n. 30 miljoonaa euroa.

SÖFUK on käyttänyt Risk Consultin palveluja vuodesta 2005. Kuntayhtymässä arvostetaan etenkin sitä, että heillä on yhteyshenkilönä nimetty vakuutusmeklari, jonka puoleen kääntyä kaikissa vakuutusasioissa. Myös palvelu ruotsin kielellä saa heiltä kiitosta. Kymmenen vuotta jatkunut yhteistyömme on säästänyt kuntayhtymälle sekä aikaa että rahaa, joten SÖFUK suosittelee Risk Consultia lämpimästi myös muille kunnille ja yrityksille.

Maanrakentajat keskittyvät olennaiseen

Ylistarolainen Tuomen perhe on tehnyt maansiirto- ja kunnossapitotöitä pian 40 vuoden ajan. Tänä päivänä Kuljetus Tuomet Oy työllistää 13 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvaessa ja kaluston lisääntyessä Tuomista alkoi tuntua siltä, että vakuutukset ovat vaarassa jäädä jälkeen. He kilpailuttivat vakuutusmeklarit ja päätyivät Risk Consultiin.

”Jo ensimmäinen kilpailutus tuotti erittäin suuret rahalliset säästöt”, kertoo toimitusjohtaja Hannu Tuomi. ”Lisäksi toimiston väki pääsee keskittymään tuottavampiin tehtäviin, kun vakuutusalan erikoisosaaminen löytyy kumppaniltamme.”

Hoitosopimuksen puitteissa huolehdimme Kuljetus Tuomet Oy:n kaikista vakuutuslajeista. Säännöllisten kilpailutusten ja omaisuuden arviointien lisäksi tarjoamme heille tarvittaessa apua vahinkoasioissa.

”Suosittelemme Risk Consultin vakuutusmeklareita sekä asioinnin helppouden että rahallisten säästöjen vuoksi. Yhteistyömme on jatkunut useita vuosia ja sujunut erittäin mallikkaasti”, Tuomi kehuu.

Kysy mitä tahansa yrityksen vakuuttamisesta - ilmaiseksi. Varaa konsultaatio