FAQ

Vad är en försäkringsmäklare?

En försäkringsmäklare är en försäkringsexpert som är fristående från försäkringsbolagen. Han eller hon jobbar för att hitta det optimala försäkringsskyddet åt sina kunder.

Vad behöver man en försäkringsmäklare till?

Mäklaren frigör din personal så den får koncentrera sig på sitt egentliga arbete. Mäklaren förhandlar fram förmånligare avtal åt dig och kan upptäcka risker i affärsverksamheten, som företaget inte nödvändigtvis förberett sig på. Kunderna kan sova gott om natten då de vet att företagets försäkringar är i skick och på en bra nivå, utan att de betalar för mycket.

Kan vem som helst jobba som försäkringsmäklare?

Endast personer som har försäkringsmäklarexamen och som är upptagna i Finansinspektionens register har rätt att arbeta som försäkringsmäklare. Genom examen försäkrar man att mäklaren har tillräckliga kunskaper om lagstiftning och praxis inom branschen. Bekanta dig närmare med Risk Consults mäklare.

Vilka företag behöver en försäkringsmäklare?

Försäkringsmäklare jobbar inte enbart åt storföretag. Våra kunder är av alla storlekar från husbolag och offentlig sektor till småföretag och globala industrikoncerner.

Vi rekommenderar att man anlitar en försäkringsmäklare om något av följande villkor uppfylls:

  • företaget äger dyra maskiner, apparater eller produktionslinjer
  • betydande miljöansvar är förknippat med företagets verksamhet
  • företaget har över 10 anställda
  • företaget är en del av en underleverantörskedja och har avtalat om ansvar
  • företaget har verksamhet i oroliga länder

För närvarande betjänar vi inte privatkunder.

Hur fungerar samarbetet med mäklaren?

Uppdraget kan antingen vara av engångskaraktär och handla om upphandling, eller ett fortgående skötselavtal.

När det gäller engångsuppdrag bekantar vi oss med företagets nuvarande försäkringsskydd, ber om offerter från olika försäkringsbolag och förhandlar om innehållet i dem. Du får ett sammandrag och vår rekommendation för fortsatta åtgärder. När du har fattat beslut om bolag och innehållet i avtalen ser vi till inbesparingarna förverkligas.

När det gäller fortlöpande avtal bevakar vi dina intressen efter att försäkringarna är anskaffade. Vi ger råd, gör årskontroller tillsammans med dig och ser till att försäkringsskyddet håller jämna steg med affärsverksamheten.

Har man nytta av en försäkringsmäklare när skadan är skedd?

Vi ger råd om hur det lönar sig att göra skadeanmälan, kontrollerar att beslutet är riktigt och ber vid behov att det omprövas. Vi kan fungera som din intressebevakare i skadeärenden trots att du inte skulle vara kund hos oss från förut. Läs mer om skaderådgivning.

Hur ger jag ett mäklaruppdrag?

Be om tilläggsinfo via vår blankett, eller ta personligen kontakt med någon av våra mäklare.

Hur bestäms mäklarens arvode?

När det gäller engångsuppdrag kan arvodet antingen vara fast eller också kan det basera sig på hur mycket pengar vi lyckas spara åt dig. I fråga om fortlöpande avtal bestäms ersättningen av företagets storlek och verksamhetens bredd. Ersättningens storlek meddelas klart och tydligt åt dig i avtalet som undertecknas då vi får ett uppdrag.

Fråga vad som helst om företagets försäkringar - gratis. Boka tid