Yrittäjä, tarkista YEL-vakuutuksen työtulon määrä!

Tästä kirjoituksesta on uudempi, vuoden 2016 lukuihin perustuva versio. Lue se tästä.

YEL-vakuutuksen työtulo on yrittäjän kaiken sosiaaliturvan perusta – se ei ole pelkkä vanhuuseläkevakuutus. YEL-työtulon tasosta riippuvat sairaus- ja vanhempainpäivärahan määrä, samoin työttömyyspäiväraha. Tästä johtuen Yrittäjän tuleekin mitoittaa YEL-työtulo realistiselle tasolle. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole varsinkaan yksityisyrittäjien kohdalla. YEL-vakuutuksen maksut koetaan liian suuriksi ja niiden maksuissa säästetään. Samalla Yrittäjä ”säästää” tulevassa eläketasossa eli eläkettä kertyy vähän maksettavaksi. Eläköityvistä yksityisyrittäjistä moni jääkin eläketuloissaan köyhyysrajan alapuolelle.

Vuonna 2014 YEL-maksu on alle 53-vuotiaalla 23,30 % ja 53 vuotta täyttäneellä 24,80 % vahvistetusta YEL-työtulosta.

Vakuutusmaksuprosentti on sama kaikissa eläkeyhtiöissä.  Alennusta YEL-vakuutusmaksuun saa ensimmäistä kertaa yrittäjänä aloittava henkilö 22 % ja alennuksen voi saada neljän vuoden ajan. Vuonna 2014 työtulon alaraja on 7 430,59 euroa vuosi ja yläraja 168 750 euroa vuosi. Oikeus työttömyyskorvaukseen syntyy 8 520 euron työtulolla tänä vuonna.  Työttömyysturvaan oikeuttavan YEL-työtulon alaraja nousee vuonna 2015, jolloin alaraja on 12 325,55 euroa. YEL-maksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia. Vireillä olevan lakimuutoksen myötä Yrittäjien tapaturmavakuuttamisen perustana on käytettävä YEL-työtuloa vuoden 2016 alusta lähtien. Nyt luvut voivat olla erimääräiset.

Mikä sitten on oikea työtulon määrä?

Työtulon tulisi vastata sitä määrää, jonka Yrittäjä maksaisi palkkana vastaavasta työpanoksesta työntekijälle. Valitettavan usein työtulo on määritelty lähelle alarajaa. Keskipalkkaan verrattuna työtulot ilmoitetaan yleensä noin kolmanneksen pienemmiksi. Eläkevakuutusyhtiöiden sivuilta löydät eläkelaskurin, jonka avulla on helppo laskea nykyisen YEL-työtulon eläkekertymän määrän sekä työtulon muutoksen vaikutuksen.

Työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti, mutta vahvistetun työtulon voi muuttaa kesken vakuutuskaudenkin. Vähintäänkin jokaisen Yrittäjän olisi syytä ennen seuraavan kalenterivuoden alkua tarkistaa työtulon taso ja tehdä tarvittavat muutokset. Vielä ei ole myöhäistä tarkistaa työtulon määrä vuodelle 2015.

Marjo Nyström
Vakuutusmeklari
Risk Consult Oy Ab

Lisää samasta aiheesta