Kuva: Leeroy

Yritystoiminnan riskien vakuuttaminen vakuutusmeklarin näkökulmasta

Yrityksen toiminnan riskien ymmärtäminen on keskeinen asia vakuutusmeklarin työssä. Jotta meklari voi määritellä vakuutusturvan sisällön yritykselle, tulee ensin ymmärtää yrityksen liiketoiminta sekä siihen liittyvät riskit.

Yrityksen toiminnan riskien ymmärtäminen on keskeinen asia vakuutusmeklarin työssä. Jotta meklari voi määritellä vakuutusturvan sisällön yritykselle, tulee ensin ymmärtää yrityksen liiketoiminta sekä siihen liittyvät riskit.

Asiaa voi lähteä käsittelemään monestakin eri suunnasta, mutta lopulta on tärkeää ymmärtää kokonaisuus eli se, että mitä ja miten yritys ostaa sekä myy palveluita tai tuotteita. Miten asiat hoidetaan yrityksessä? Riskit henkilöstön osalta? Mitä yritys omistaa? Riskit ja siten vakuutustarpeet ovat hyvin erilaisia esimerkiksi verrattaessa it-alaa valmistavaan teollisuuteen tai konsulttiyhtiötä kuljetusliikkeeseen.

”Meidän yritys on siirtänyt kaikki riskit sopimuksilla”

Myös yrityksen sopimukset vaikuttavat vakuutusturvan sisältöön, sillä varsinkin kansainvälisessä kaupassa sopimus määrittelee vakuutusvelvollisuuden sekä vastuut sopimusosapuolten kesken. Vakuuttamistarve voi perustua myös yksinomaan sopimusvelvoitteeseen. On hyvä myös muistaa, että kaikki riskit eivät ole yrityksen hallittavissa sopimuksilla, vaikka vastuunrajoitukset olisivat tiukat. Yritystoiminta ja sen vaikutukset useimmiten ulottuvat myös kolmansiin osapuoliin.

Kuljetusvastuiden osalta olisi houkuttelevaa todeta, että kuljetussopimuksen tehtyään yritys on siirtänyt vastuut kuljetusliikkeelle eikä yrityksellä itsellä ole tarvetta kuljetusvakuutukselle. Vahinkotilanteessa voi tulla yllätyksenä, että kuljetusliikkeen lakiin perustuva korvausvastuu vahingosta on kovin rajoitettua ja loput vahinkomenosta jää yritykselle itselleen. Lisäksi vahinko voi sattua hetkellä, jolloin kuljetusliikkeen vastuu ei ole voimassa, esimerkiksi varastointi- tai lastausvaiheessa.

Vakuutussuojan tarkastus

Erityisesti kasvuyrityksen toiminta saattaa muuttua oleellisesti lyhyessäkin ajassa. Liiketoiminta kasvaa, uusia tuotteita ja palveluja tuotetaan, omaisuutta kertyy ja kauppaa käydään kansainvälisesti. Näillä kaikilla on vaikutusta kasvuyrityksen vakuutussuojan sisältöön.

Valitettavan usein vakuutusmeklari törmää siihen, ettei kaikessa kasvuun liittyvässä kiireessä ole ehditty perehtyä vakuutusturvaan ja tarvittaviin muutoksiin. Vakuutukset uudistetaan vuosittain nykyisellä turvalla, joka saattaa olla täysin riittämätön ja siten riski yhtiölle.

Vakuutuksiin pätee sama sääntö kuin muuhunkin riskienhallintaan. Tunnistetaan vakuutusturvan muutostarpeet ja ennakoiden tehdään tarvittavat muutokset. Viime kädessä yritys itse määrittelee riskinkantokykynsä sekä vakuutusturvan laajuuden, mutta vakuutusmeklari toimii hyvänä asiantuntijana yhtiölle.

Marjo Nyström
Vakuutusmeklari
Oy Risk Consult Ab

Lisää samasta aiheesta