Photo: Luis Llerena

YEL-vakuutuksen työtulon määrässä ei kannata pihistellä

Tästä kirjoituksesta on uudempi, vuoden 2016 lukuihin perustuva versio. Lue se tästä.

YEL-vakuutuksen työtulo on yrittäjän kaiken sosiaaliturvan perusta – se ei ole pelkkä vanhuuseläkevakuutus. YEL-työtulon tasosta riippuvat sairaus- ja vanhempainpäivärahan määrä, samoin työttömyyspäiväraha. Tästä johtuen yrittäjän tuleekin mitoittaa YEL-työtulo realistiselle tasolle. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole varsinkaan yksityisyrittäjien kohdalla. Vakuutusmaksut koetaan liian suuriksi ja niiden maksuissa säästetään. Samalla yrittäjä ”säästää” tulevassa eläketasossa eli eläkettä kertyy vähän maksettavaksi. Eläköityvistä yksityisyrittäjistä moni jääkin eläketuloissaan köyhyysrajan alapuolelle.

Vuonna 2015 YEL-maksu on alle 53-vuotiaalla 23,70 % ja 53 vuotta täyttäneellä 25,20 % vahvistetusta YEL-työtulosta. Vakuutusmaksuprosentti on sama kaikissa eläkeyhtiöissä. Alennusta YEL-vakuutusmaksuun saa ensimmäistä kertaa yrittäjänä aloittava henkilö 22 % ja alennuksen voi saada neljän vuoden ajan. Vuonna 2015 työtulon alaraja on 7 502,14 euroa vuosi ja yläraja 170 375 euroa vuosi. Oikeus työttömyyskorvaukseen syntyy 12 325,56 euron työtulolla tänä vuonna. Työttömyysturvaan oikeuttavan YEL-työtulon alaraja nousi merkittävästi vuoden 2014 tasosta, jolloin alaraja oli 8 520 euroa. YEL-maksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia.

Mikä sitten on oikea työtulon määrä? Työtulon tulisi vastata sitä määrää, jonka yrittäjä maksaisi palkkana vastaavasta työpanoksesta työntekijälle. Valitettavan usein työtulo on määritelty lähelle alarajaa. Keskipalkkaan verrattuna työtulot ilmoitetaan yleensä noin kolmanneksen pienemmiksi. Valitettavan usein ajatellaan, että hoidan eläkemaksut kuntoon sitten lähempänä eläkeikää tai kun yrityksellä menee paremmin. Ja sitten asia unohtuu.

Eläkevakuutusyhtiöiden sivuilta löydät eläkelaskurin, jonka avulla on helppo laskea nykyisen YEL-työtulon eläkekertymän määrän sekä työtulon muutoksen vaikutuksen. Työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti, mutta vahvistetun työtulon voi muuttaa kesken vakuutuskaudenkin. Vähintäänkin jokaisen yrittäjän olisi syytä ennen seuraavan kalenterivuoden alkua tarkistaa työtulon taso ja tehdä tarvittavat muutokset. Vielä ei ole myöhäistä tarkistaa työtulon määrä kuluvalle ja ensi vuodelle sekä siten tulevan eläkkeen riittävä taso.

Marjo Nyström
Vakuutusmeklari
Oy Risk Consult Ab

Lisää samasta aiheesta