Työuupumus ja vakuuttaminen

Työhyvinvointia käsittelevän artikkelisarjan kolmannessa ja viimeisessä osassa käyn lävitse yrityksen vaihtoehtoja laajentaa yrityksen työterveyshuoltoa vapaaehtoisen sairauskuluvakuutuksen kautta.

Työterveyshuollosta säädetään työterveyshuoltolaissa. Lain mukaan työnantajan on omalla kustannuksellaan järjestettävä vähintään ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut. Työuupumus ei itsessään ole sairaus, mutta se aiheuttaa sairaudeksi luokiteltuja oireita kuten masennusta. Mikäli yrityksellä on vain lakisääteinen työterveyshuolto, työntekijä ohjataan työuupumuksen osalta esimerkiksi julkisiin terapiapalveluihin. Vakuutuksen kautta työntekijä voi saada psykoterapiaa yksityiseltä palveluntarjoajalta.

Työterveyshuollon kilpailutus on nyt osa Risk Consultin palveluvalikoimaa.

Vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus

Työnantaja voi ottaa työntekijöilleen vapaaehtoisen sairauskuluvakuutuksen laajentamaan työterveyshuoltoaan. Sairauskuluvakuutus korvaa yleensä sairauksien ja tapaturmien aiheuttamia hoitokuluja, mutta yritys voi valita erilaisia lisäturvia. Lisäturvia ovat esimerkiksi lääketurva, fysioturva ja terapiaturva.

Vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus on nykyisten verotussääntöjen mukaan verovapaa henkilöstöetu. Verovapaus edellyttää kohtuullisia vakuutusmaksuja, korvauksien rajan tulee olla enintään 10 000 euroa sairautta tai tapaturmaa kohden ja vakuutuksen on oltava koko henkilöstölle samansisältöinen. Vakuutetun työntekijän tulee olla ennakkoperintälain mukaisessa työsuhteessa työnantajaan. Osa-aikaisuudella tai määräaikaisuudella ei ole merkitystä. Jos vakuutus otetaan vain tietylle henkilöryhmälle tai yhdelle työntekijälle, kyseessä on veronalainen etu.

Sairauskuluvakuutusten ehdot

Vakuutusyhtiöiden vapaaehtoiset sairauskuluvakuutukset poikkeavat ehdoiltaan ja sisällöltään toisistaan.  Vakuutukset tehdään yleensä ryhmävakuutuksina ja niissä ei vaadita työntekijän terveysselvityksen täyttämistä.  Tämä tarkoittaa, että vakuutus kattaa myös vakuutetun jo todetut sairaudet. Vakuutusmaksut määräytyvät yrityksen toimialan, työntekijöiden iän, sukupuolen ja lukumäärän mukaan. Vakuutuksen kattavuus ja maksettujen korvausten määrä vaikuttavat vuosimaksuun. Kaikki vakuutusyhtiöt eivät esimerkiksi kata terapiakustannuksia.

Vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus ei estä työntekijää sairastumasta työuupumukseen. Nopean työhön palaamiseen auttavat ennakointi ja siihen liitetty lyhytterapia.

Sini Suikkanen
Vakuutusmeklari, KTM

Tämä artikkeli on osa juttusarjaa. Lue aikaisemmat  osat:

1: Vakuuttamalla turvaa työuupumuksen varalta I: mikä meitä kuormittaa?
2: Sairausvakuutuslaki uudistuu – uudet korvausluokat painottavat ennaltaehkäisyä

Lisää samasta aiheesta