Työeläkemaksu poikkeustilanteessa

Lakisääteisten eläkemaksujen maksujoustot poikkeustilanteessa

Näin työeläkeyhtiöt pidentävät Tyel- ja Yel-maksujen maksuaikaa poikkeustilanteen aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut eläkeyhtiöiden hakeman poikkeussäännön koskien lakisääteisiä Tyel- ja Yel-maksujen maksujoustoja poikkeustilanteen aikana. Tämä sääntö koskee ajalla 20.3.-30.6.2020 välisenä aikana erääntyviä laskuja. Lisäksi hallitus on hyväksynyt 20.3.2020 yksityisen sektorin työnantajien lakisääteisten työeläkemaksujen tilapäisestä alentamisesta 2,6 prosenttia. Alennus toteutetaan viimeistään kesäkuussa ja se on voimassa vuoden loppuun saakka. Tilapäisen alennuksen vaikutus kompensoidaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022 -2025.

Työeläkeyhtiö Ilmarinen

Ilmarisen asiakkaat voivat siirtää edellä mainitulla aikavälillä erääntyvien Tyel-maksujen eräpäivää enintään viiden kuukauden päähän palkanmaksukaudesta. Vakuutusmaksu pitää sisällään kahden prosentin vakuutusmaksuveron palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden lopusta eräpäivään. Viivästyskorkoa ei peritä. Jos esimerkiksi maaliskuun maksetuista palkoista erääntyy maksu 30.4.2020, niin maksun voi siirtää erääntymään viimeistään 30.8.2020. Eräpäivän siirto tapahtuu helpoiten verkkopalvelussa.

Yel-maksujen osalta Ilmarinen on siirtänyt vakuutusmaksujen eräpäivää automaattisesti kolme kuukautta eteenpäin, jolloin yrittäjän ei itse tarvitse tehdä mitään.

Työeläkeyhtiö Varma

Työeläkeyhtiö Varma antaa asiakkailleen samat edut samoilla ehdoilla. Muutokset voi tehdä helposti verkkopalvelun kautta.

Yel-maksujen osalta työeläkeyhtiö Varma on antanut automaattisesti kuukauden ylimääräisen maksuajan 20.3.2020 erääntyneille laskuille. Yrittäjä voi hakea Yel-joustoa pienentämällä vakuutusmaksua 10-20 prosenttia taloudellisen tilanteen heikennettyä. Tilapäinen alentaminen ei vaikuta Kelan maksamiin sairauspäivärahoihin. Yel-joustoa voi hakea tiettyjen ehtojen täytyttyä Varman verkkopalvelun kautta. Vakuutuksen on oltava voimassa koko kalenterivuoden samassa yhtiössä, maksuja ei saa olla erääntyneinä ja yrittäjä ei saa aloittavan yrittäjän maksunalennusta.

Työeläkeyhtiö Elo ja Veritas

Elo ja Veritas noudattavat myös sosiaali- ja terveysministeriön ja hallituksen sääntöjä. Yhtiöt eivät myönnä maksuaikaa automaattisesti Yel- ja Tyel-maksuihin, vaan niitä haetaan tarvittaessa verkkopalvelun kautta. Myöhästyneet laskut eivät siirry perintään 20.3.2020 jälkeen.

Poikkeustilanne voi myös aiheuttaa vaikeuksia tulorekisteri-ilmoituksissa yrittäjille ja yrityksille. Mikäli maksettujen palkkojen ilmoitusten viivästymisen on aiheuttanut esimerkiksi sairastuminen, tulorekisterin myöhästymismaksua ei määrätä vuoden 2020 aikana.

Seuraamme tilanteen kehittymistä ja päivitämme tiedot kotisivuillemme.

Sini Suikkanen
Vakuutusmeklari
Risk Consult

Lisää samasta aiheesta