Ylitalon puutarha

Kauppapuutarha sai lisäturvaa ja tietoa vakuutetun oikeuksista

Ylitalon Kauppapuutarha on kasvattanut ruukkukukkia suomalaisten iloksi jo lähes 40 vuoden ajan. Kasvatettu on myös liiketoimintaa – Oripäässä Varsinais-Suomessa sijaitsevilla kasvihuoneilla on nykyisin pinta-alaa yhteensä 3,5 hehtaaria. Kasvihuoneet ovat täynnä modernia tekniikkaa, jotta viljely olisi paitsi tehokasta, myös mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaa.

Kasvihuoneiden valaistus kuluttaa valtavasti sähköä, joten johtimista tai sähkökeskuksista lähtevä tulipalo lienee puutarhojen pahin vaaranpaikka. Lisäksi joidenkin koneiden käyttöön liittyy tapaturmariski. Vielä vuosi sitten toimitusjohtaja Arvo Ylitalo koki usein huolta puutarhansa vakuutuksista:

“Onko vakuutusturva riittävä, vastaavatko vakuutusmäärät kohteiden arvoa ja osaanko vertailla vakuutuksia? Näitä kysymyksiä pyörittelin usein mielessäni, mutta vakuutusten varsinaiselle hoitamiselle ei tahtonut riittää aikaa”, Ylitalo muistelee.

Yhteistyö Risk Consultin Varsinais-Suomessa työskentelevän vakuutusmeklari Timo Sarkkisen kanssa alkoi siten, että Timo tutustui puutarhan toimintaan ja kilpailutti sen vakuutukset. Kilpailutuksen lähtökohta oli vakuutusturvan tarkastelu ja saattaminen oikealle tasolle, ei edullisin mahdollisin hinta.

“Päädyimme vaihtamaan vakuutusyhtiötä, ja uudesta yhtiöstä saamme suurin piirtein entisen suuruisella vuosimaksulla huomattavasti kattavampaa vakuutusturvaa”, Ylitalo kertoo.

Kilpailutuksen jälkeen puutarha ja Risk Consult solmivat sopimuksen vakuutusten jatkuvaluontoisesta hoitamisesta. Tämä yhteistyö osoittautui nopeasti kannattavaksi:

“Kiinteistön kanssa sattui talvella pari pientä vahinkoa, jotka olisimme ennen ottaneet omaksi tappioksemme. Vakuutusmeklarin ansiosta meillä oli nyt parempi turva ja enemmän tietoa oikeuksistamme korvauksiin. Timo hoiti myös vahinkoilmoitusten teon, mikä säästi meiltä merkittävästi aikaa”, Ylitalo kertoo.

Jutussa mainitut palvelut

Lisää samasta aiheesta