Risk Consultilla markkinoiden tyytyväisimmät asiakkaat

Risk Consult sai loppuvuodesta 2017 toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä huippuarvosanat hoitosopimusasiakkailtaan.

Jo kymmenet suomalaiset yritykset ovat ulkoistaneet vakuutusasioidensa hoitamisen Risk Consultin vakuutusmeklareiden hoidettavaksi. Toteutimme syys-lokakuussa 2017 asiakastyytyväisyyskyselyn näille hoitosopimusasiakkaille selvittääksemme, miten palvelumme laatu koetaan yrityksissä ja missä voisimme parantaa.

– Kyselyn tulokset olivat todella hieno palkinto 30-vuotisjuhlaansa viettävälle yritykselle ja koko tiimillemme. Kiitämme asiakkaitamme luottamuksesta ja pyrimme jatkossa vielä parempaan palveluun, toteaa Risk Consultin hallituksen puheenjohtaja Marjo Nyström (kuvassa oik.).

Ystävällistä ja nopeaa palvelua

Arvio Risk Consultin meklareista
Vakuutusmeklarimme saivat erinomaiset pisteet kaikissa palvelun laatua mittaavissa kysymyksissä. Vastaajien mielestä meklarimme palveluasenne on kohdallaan ja asiointi heidän kanssaan on helppoa. Myös palvelun nopeudesta ja meklareiden tavoitettavuudesta saimme kiitettävän arvosanan.

Vakuutusmeklarin edut tunnistetaan

Vakuutusmeklarin hyödyt yrityksille
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat, että asiakasyrityksemme kokevat hyötyvänsä vakuutusalan ammattilaisten palveluista monin tavoin.

Peräti 96 prosenttia vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämästä, että Risk Consultin vakuutusmeklarit ovat tuoneet heille lisää tietämystä vakuutuksista. 85 % koki yrityksensä vakuutusturvan parantuneen hoitosopimuksen solmimisen myötä ja 78 % kertoi vakuutusmeklarin palveluiden käytön lisäksi vähentäneen vakuutuskustannuksia.

Huippuluokan NPS-suositteluluku

Risk Consultin NPS-suositteluluku on 88
Risk Consultin Net Promoter Score -luku (NPS) loppuvuodesta 2017 toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä oli huippukorkea 88. NPS on yleisesti käytössä oleva tunnusluku asiakastyytyväisyyden mittaamiseen.

NPS-mittauksessa vastataan asteikolla 0-10 yhteen kysymykseen: kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystämme ystävälle tai työtoverille? Mitä korkeampi lukema on, sitä useampi vastaaja suosittelisi yrityksen palveluita. NPS-luku voi olla mitä tahansa lukujen -100–100 väliltä.

 

Kutsu kyselyyn lähetettiin sähköpostitse ja vastaukset kirjattiin nimettömänä. Vastausprosentti oli 21 %.

Lisää samasta aiheesta