Photo by Victor Freitas on Unsplash
Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella varmistetaan työntekijän nopea hoitoon pääsy esim. urheiluvahingon sattuessa.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on yleisin henkilövakuutuksemme

Jos suomalaisella on olemassa jokin henkilövakuutus, se todennäköisesti on tapaturmavakuutus. Näistä vakuutuksista löytyy myös eniten päällekkäisyyksiä, sillä tapaturmassa aiheutuneita vahinkoja korvaavia vakuutuksia voi löytyä esim. liittojen jäseneduista, erilaisista luotto- ja jäsenkorteista ja harrastuksen lisenssivakuutuksista. Sairaskuluvakuutukseen on pääosin sisällytetty tapaturmat, minkä lisäksi työnantaja saattaa olla vakuuttanut työntekijänsä myös vapaa-ajan tapaturmien varalta. Lisäksi henkilökohtaisesti on usein tapaturmat vakuutettu vielä erikseen.

Työterveyshuollon kilpailutus on nyt osa Risk Consultin palveluvalikoimaa.

Ennen kuin alkaa karsia ”turhia” vakuutuksia pois, tulee tutustua jokaisen vakuutuksen ehtoihin ja katsoa, ovatko vakuutukset ehtotasolla varmasti samanlaisia. Esimerkiksi jäsenyyden kylkiäisenä tulevissa vakuutuksissa on turvaa rajattu usein kovemmalla kädellä kuin varsinaisissa tapaturmavakuutuksissa. Rajoituksia saattaa olla esimerkiksi korvausmäärissä, laajuudessa tai alueellisissa eroissa.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on arvokas henkilöstöetu

Yritys voi laajentaa henkilökunnan vakuutusturvaa työajan tapaturmavakuutuksen lisäksi vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella, joka on lisäetu henkilöstölle. Yrityksen tapaturmavakuutuksilla voidaan pääosin vakuuttaa ne henkilöt, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa vakuutuksenottajaan. Myös yrittäjät ja omistajat voidaan vakuuttaa tietyin edellytyksin yrityksen taholta. Lähtökohtaisesti vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen saa henkilökohtaisiin sekä yrityksen ottamiin vakuutuksiin ilman terveysselvitystä.

Vakuutusyhtiöillä on usein tarjolla vaihtoehtoja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksissa. Vakuutusturvan korvausperusteet voivat määräytyä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan, mutta vaihtoehtoina on myös vakuutuksia, joissa vakuutusmääristä ja turvista sovitaan vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välillä. Niissä ratkaisuissa, joissa vakuutusturva määräytyy lain mukaan, korvataan työntekijöiden vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat ja ammattitaudit samoin ehdoin kuin työajallakin. Vakuutus korvaa tapaturman seurauksena siis paitsi hoitokulut, myös työkyvyttömyysajan palkan ja on näin usein laajempi kuin yksityishenkilölle tarjottavat vakuutukset.

Etätyöntekijän vakuuttaminen

Yrityksen ottama vapaa-ajan tapaturmavakuutus on paljon etätöitä tekeville hyvä myös siksi, että etätyöaikana tapahtuneiden tapaturmien korvattavuudesta ei synny kiistaa vakuutusyhtiön kanssa. Työpaikalla vakuutus kattaa koko työmaan ja kaikki ne alueet, jotka katsotaan kuuluvan yritykselle. Etätöissä lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa kuitenkin vain työpisteen – esimerkiksi kodin työhuoneen. Etätyöntekijän kohdalla vapaa-ajan laajennus tuo työntekijälle siis lisäturvaa ja sitä kautta palvelee myös työantajaa.

Tyypillisesti yritys, joka on ottanut henkilöstölleen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, on halunnut varmistaa työntekijöiden pikaisen hoitoon pääsyn. Vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä syy poissaoloille työstä ja pahimmillaan ne voivat johtaa osittaiseen tai kokonaiseen työkyvyn menetykseen. Vapaa-ajan tapaturmat on voitu yrityksessä vakuuttaa sairaskuluvakuutuksen kautta, mutta näistä ei korvata työkyvyttömyysajan palkkoja eli ratkaisu on siinä mielessä suppeampi.

Yrityksen vapaa-ajan tapaturvavakuutuksen laajuuteen voidaan vaikuttaa. Mukaan voidaan poimia esimerkiksi riskialttiit lajit sekä lisenssinalainen urheilu, jolloin huomioidaan henkilökunnan usein moninaiset harrastustoiminnat.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Yrittäjät ja omistajat saavat vastaavan turvan kuin työntekijät yrittäjän tapaturmavakuutuksen kautta. Yrittäjä voi myöskin valita vakuutuksen laajuuden, jossa työajan lisäksi vakuutukseen kuuluvat vapaa-ajantapaturmat. Työntekijän kohdalla päivärahan korvausperusteena on maksettu palkka. Yrittäjällä korvausperusteena on tänä päivänä yrittäjäeläkemaksun perusteena oleva vuosipalkka.

Lopuksi

Niin kuin aina tahtoo joka asiassa olla, yrityksen henkilövakuuttamisessa ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua, vaan tulee katsoa kokonaisuutta. Se mikä toimii naapurilla, ei välttämättä ole oikea ratkaisu sinun yrityksellesi. Vakuuttamiseen vaikuttavat monet eri seikat ja näissä usein korvaamatonta asiantuntija-apua tarjoavat vakuutusmeklarit sekä vakuutusyhtiöt.

Timo Sarkkinen
Vakuutusmeklari

Lisää samasta aiheesta