Tryggt och bekvämt med bekant försäkringsmäklare för taxiföretag

År 2017 etablerade sig det svenska taxiföretaget Cabonline i Finland genom flera omfattande företagsköp. Finlands mest kända taxivarumärke, Kovanen, var ett av de företag som Cabonline förvärvade. Det här var lönsamt för koncernen speciellt med tanke på att fri prissättning införs i Finland nästa sommar och att tillståndsproceduren då också ändras.

Petri Pellonmaa som är ekonomichef på Cabonlines finska dotterbolag hade redan tidigare samarbetat med Risk Consults försäkringsmäklare Heikki Aumo och visste genast vem det lönade sig att kontakta.

”Försäkringarna är en av de största utgifterna i vår bransch, så det gäller att hitta synergi- och mängdförmåner. Eftersom jag själv hade fullt upp med jobb i samband med etableringen i Finland, överlät jag gärna försäkringsärendena åt en bekant expert”, säger Pellonmaa.

Risk Consult konkurrensutsatte först de lagstadgade olycksfalls- och personförsäkringarna, vilket bidrog till att möjligheter i form av omfattande förmåner hittades. Dessutom kollade Aumo upp överlappningar gällande försäkringsskydden för den svenska koncernen och det finska dotterbolaget. Samtidigt tecknades också trafikförsäkringar och kasko för ca 250 bilar.

De tjänster som Risk Consult erbjuder berör inte enbart försäkringar. Ett nytt samarbetsnätverk för utbyte av tjänster skapades också med stöd av Aumos mångsidiga erfarenhet inom affärslivet.

”Vi hade väldigt mycket hjälp av Heikki: han sökte fram en lämplig försäkringspartner åt oss och hjälpte oss med konceptet”, konstaterar Pellonmaa.

Fråga vad som helst om företagets försäkringar - gratis. Boka tid