Skötsel av försäkringar

Du kan enkelt utlokalisera allt som rör dina försäkringar till Risk Consult. Vi utser en försäkringsmäklare som sköter kundförhållandet och tar fram alla svar du behöver. Vårt mål är en nöjd kund som har riskerna under kontroll och försäkringarna på en optimal nivå till ett konkurrenskraftigt pris.

Så här tar vi hand om dina försäkringar:

 • Vi kontrollerar försäkringskorrespondensen innan du får den och rättar eventuella fel
 • Vi följer med förändringar i priser och villkor inom branschen
 • Vi ger råd om försäkringsärenden
 • Vi gör årskontroller i samarbete med kunden
 • Vi tar hand om de ändringar som behöver göras i försäkringarna
 • Vi anordnar utbildnings kring försäkringar åt din personal
 • I skadeståndssituationer bevakar vi dina intressen och ser till att besluten är riktiga

Be om offert

Utbildning

Vi erbjuder mångsidig försäkringsutbildning åt de kunder som vi har ingått skötselavtal med. Utbildningarna kan handla om en viss typ av försäkringar såsom person- eller ansvarsförsäkringar, eller vara av mer allmän karaktär, t.ex. gällande lagstiftning eller de bästa metoderna i branschen. Vi skräddarsyr alltid innehållet enligt dina behov.

Riskhantering

Du är säkert väl insatt i din affärsverksamhet, men hur bra känner du till riskerna som är förknippade med den? Ibland tror folk felaktigt att riskhantering och försäkringar är samma sak. Genom en försäkring kan man visserligen flytta över en del risker på försäkringsbolaget, men det finns också andra metoder för att minimera risker. Försäkringsmäklaren kan se på företaget med nya ögon och upptäcker ibland risker som företag inte hade kommit att tänka på tidigare.

Riskhanteringens olika skeden:

 • Kartläggning av risker (att identifiera hot)
 • Riskanalys (prioritering av risker)
 • Val av metoder för riskhantering
 • Plan för riskhantering
 • Uppföljningssystem

I fråga om riskhantering är Risk Consult en betydande föregångare i Finland. Vi har varit med i Pk-Rh-systemet enda sedan det började utvecklas. Vi erbjuder olika tjänster kring riskhantering åt de kunder som ingått skötselavtal med oss.

Fråga vad som helst om företagets försäkringar - gratis. Boka tid