Skaderådgivning

En fungerande ersättningsprocess är en viktig del av försäkringsskyddet. Som en förebyggande åtgärd testar vi ditt försäkringsskydd genom konkreta exempel: Vad är den mest typiska skadan som företaget kan råka ut för? Vad är det värsta scenariot? Hur stor är den verkliga ersättningen efter att åldersavdrag och andra begränsningar beaktats? Om olyckan ändå är framme är vi till din hjälp under utredningen. Vi ger råd om skadeutredningen, kontrollerar att besluten är riktiga och begär ändring om vi anser att ersättningen är för låg.

Förebygg olyckor genom utbildning

Det går alltid att lära sig något av en olycka. För de kunder som vi har ingått skötselavtal med följer vi med hur mängden skador utvecklas. Vid behov ordnar vi i samarbete med försäkringsbolagen utbildning för att förebygga skador.

Skaderådgivning som tjänst

Vi kan fungera som din intressebevakare i enskilda skadeärenden, trots att du inte skulle vara kund hos oss från tidigare.

Behöver du hjälp? Be om offert

Fråga vad som helst om företagets försäkringar - gratis. Boka tid