Kartläggning av försäkringar

Risk Consults försäkringskartläggning är en sorts konditionsgranskning av de ikraftvarande försäkringarna i ett företag. Kartläggningen görs av ett proffs som är oberoende av försäkringsbolagen, och därför kan den avslöja både läckor och områden som behöver brådskande renovering.

En överblick av företagets försäkringar

I många företag liknar försäkringsskyddet ett lapptäcke, som har uppstått genom att man med tiden lagt till nya försäkringar till de redan existerande. Trots att det funnits goda skäl att teckna försäkringarna, så kan täcket ändå visa sig innehålla någon av följande luckor:

 • Försäkringsvillkoren har blivit ofördelaktiga utan att företaget upptäckt eller förstått förändringen
 • De nyckelpersoner som i tiderna tog försäkringen har flyttat till nya uppgifter och har tagit viktigt tyst kunskap med sig
 • En risk som anknyter till affärsverksamheten har inget försäkringsskydd alls
 • Någon försäkringsform har med tiden blivit överflödig, men företaget betalar fortsättningsvis årspremierna
 • Försäkringsavgifterna är höga med tanke på nuvarande prisnivå

Vår kartläggare skakar dammet av ditt försäkringslapptäcke och testar hur stabila sömmarna är. I kartläggningen utnyttjar vi vår långa erfarenhet av försäkringar inom olika branscher. Resultaten presenteras i en skriftlig rapport, som också innehåller förslag på åtgärder.

Vem drar nytta av kartläggningen?

Kartläggningen är menad speciellt för företagsstyrelser och nyckelpersoner som har ett övergripande ansvar för försäkringsskyddet, men som inte nödvändigtvis är insatta i enskilda försäkringar. Kartläggningen är ett värdefullt verktyg för företag som växer snabbt, företag som internationaliseras eller företag som byter ägare. Också företag som har stort ansvar (t.ex. underleverantörer) drar nytta av kartläggningen.

Så här kartlägger vi försäkringsskyddet:

 1. Vi skaffar bakgrundsinfo om företaget
 2. Vi bekantar oss med företagets verksamhet genom intervjuer
 3. Vi samlar in information om de nuvarande försäkringarna
 4. Vi analyserar de olika typerna av försäkringar
 5. Vi ger rekommendationer om hur försäkringsskyddet kunde ändras
 6. Vi levererar en skriftlig rapport

Informationspaket till fast pris

Som enda företag på marknaden erbjuder vi kartläggning av försäkringsskyddet till ett fast, konkurrenskraftigt pris. Priset baserar sig på hur bred verksamhet företaget har:

 • Företagets omsättning under 10 Meur: 1860 € + moms
 • Omsättningen 10-30 Meur: 2700 € + moms
 • Omsättningen över 30 Meur: 3650 € + moms

Kartläggningar till koncernbolag enligt offert.

Beställ kartläggning

Fråga vad som helst om företagets försäkringar - gratis. Boka tid