Försäkringsmäkling för tillväxtföretag

För tillväxtföretag erbjuder vi en direkt linje till en oberoende försäkringsexpert, som står till tjänst för ditt team i alla frågor som berör försäkringar. Som kund får du personlig service av en namngiven försäkringsmäklare, som känner ditt företag och dess försäkringshistoria. Mäklaren följer med förändringar i lagar och villkor som påverkar försäkringarna och informerar dig om sådana ändringar som påverkar din affärsverksamhet.

Tack vare en fast månadsfakturering är kostnaderna för tjänsten förutsägbara och förmånliga. Du sparar också på försäkringsavgifterna, eftersom försäkringsbolagen erbjuder en mäklarersättning för försäkringar som sköts av en auktoriserad försäkringsmäklare.

För vem passar tjänsten?

Vår tjänst för tillväxtföretag är skärddarsydd för företag vars omsättning är under 5 Meur. Tjänsten passar speciellt bra för startup-bolag, eller företag som växer eller förändras snabbt. Om omsättningen växer över 5 Meur, eller om företaget behöver ett bredare serviceutbud, kan du läsa mer om skötsel av försäkringar.

Servicen innehåller

  • En namngiven försäkringsmäklare för ditt företag
  • En årlig träff, där vi går igenom försäkringsskyddet
  • Rådgivning i frågor som berör företagets försäkringar
  • Telefonstöd med den egna försäkringsmäklaren
  • Skaderådgivning per telefon
  • Information om ändringar i villkor och lagar som berör försäkringarna

Enligt skild offert erbjuder vi också sådan försäkrings- och skaderådgivning som inte ingår i ovanstående punkter, samt också konkurrensutsättning av försäkringar. För att vi ska kunna sköta försäkringarna för företagets räkning måste ett skilt avtal göras upp.

Pris

  • Försäkringsmäklarservice för tillväxtföretag 215 euro/mån + moms
  • Avtalsperiod 12 månader, fakturering i rater på 6 eller 12 månader

Erbjudandet gäller enbart nya kunder.

Beställ försäkringsmäkling för tillväxtföretag

Fråga vad som helst om företagets försäkringar - gratis. Boka tid