Alla tjänster

Vi konkurrensutsätter försäkringar som engångsuppdrag, men erbjuder också fortgående skötsel av våra kunders försäkringar. Dessutom ingår skaderådgivning i våra tjänster. Till vårt förfogande har vi hela utbudet på försäkringsfältet, och därifrån gallrar vi fram de bästa alternativen för våra kunder. Vi förmedlar försäkringar både från inhemska och från utländska försäkringsbolag.

Konkurrensutsättning av försäkringar

I och med att försäkringsbranschen utvecklas och specialiseras kan försäkringsvillkoren ibland vara svåra att förstå. Det är inte heller alltid så lätt att jämföra offerter. För vissa specialändamål finns det kanske inte något inhemskt försäkringsalternativ, och då är en utländsk försäkring det enda alternativet. Försäkringsmäklaren är din guide i försäkringsvärlden. Förutom att mäklaren ser till att du får ett tillräckligt försäkringsskydd så förhandlar han eller hon också betydande ekonomiska inbesparingar åt dig.

Läs mera

Skötsel av försäkringar

Du kan enkelt utlokalisera allt som rör dina försäkringar till Risk Consult. Vi utser en försäkringsmäklare som sköter kundförhållandet och tar fram alla svar du behöver. Vårt mål är en nöjd kund som har riskerna under kontroll och försäkringarna på en optimal nivå till ett konkurrenskraftigt pris.

Läs mera

Skaderådgivning

En fungerande ersättningsprocess är en viktig del av försäkringsskyddet. Som en förebyggande åtgärd testar vi ditt försäkringsskydd genom konkreta exempel.

Läs mera

Kartläggning av försäkringar

Risk Consults försäkringskartläggning är en sorts konditionsgranskning av de ikraftvarande försäkringarna i ett företag. Kartläggningen görs av ett proffs som är oberoende av försäkringsbolagen, och därför kan den avslöja både läckor och områden som behöver brådskande renovering.

Läs mera

Försäkringsmäkling för tillväxtföretag

För tillväxtföretag erbjuder vi en direkt linje till en oberoende försäkringsexpert, som står till tjänst för ditt team i alla frågor som berör försäkringar.

Läs mera

Fråga vad som helst om företagets försäkringar - gratis. Boka tid