Referenser

Försäkringsmäklaren hjälpte träelementfabriken att hitta nytt försäkringsbolag

CLT Plant tillverkar skivor av så kallat CLT-massivträ på sin fabrik i Kauhajoki. Företagets produkt väntas ta träbyggandet i Finland till nya höjder. CLT Plant har för närvarande 15 anställda och de största riskerna i verksamheten hänger ihop med produktansvar och avbrott i produktionen. Fram till hösten 2018 skötte CLT Plant sina försäkringar själv, tills samarbetet med det dåvarande försäkringsbolaget kom till vägs ände.

“Vår verksamhet hade vuxit sig så stor att de inte längre ville försäkra oss”, säger vd Petri Hyvönen.

“Vi insåg att vi behöver hjälp med att be om offerter och välja nytt försäkringsbolag. Vi fick ett tips om att försäkringsmäklaren Sinikka Laakso är insatt i området, och tog kontakt. Så började samarbetet med Risk Consult.”

Med hjälp av försäkringsmäklaren gick konkurrensutsättningen som en dans och man hittade snabbt ett nytt försäkringsbolag. CLT Plant hade rätt så klart för sig vilken typ av försäkringsskydd företaget behövde, men Laakso hittade trots det några punkter man inte tänkt på förut. Hyvönen är mycket nöjd med processen.

“Kommunikationen har löpt bra och Sinikka har djup insyn i hur försäkringsbranschen fungerar.”

Efter offertrundan slöt man ett skötselavtal, som går ut på att Risk Consult uppdaterar försäkringarna vid behov och utreder eventuella försäkringsärenden. Som tur är har inga skador skett tillsvidare.

“Risken finns alltid, men vi behöver inte fundera på de här sakerna dagligen nu när en expert har sett till att vårt skydd är i skick”, säger Hyvönen.

Handelsträdgården fick tilläggsskydd och ny info om sina rättigheter

Ylitalon kauppapuutarha har odlat krukväxter redan i 40 år. Inte bara växterna har vuxit, utan också omsättningen – företagets växthus i egentliga Finland täcker idag en yta på 3,5 hektar. Växthusen är fulla av ny teknik som gör odlingen både miljövänlig och effektiv.

Det går åt enorma mängder el till lamporna i växthusen, och en eldsvåda som startar i elutrustningen hör till de största riskerna i branschen. Dessutom finns det alltid en olycksfallsrisk förknippad med maskinerna i växthuset. För ett år sedan skötte vd Arvo Ylitalo själv alla försäkringar.

“Är skyddet tillräckligt, motsvarar försäkringen egendomens värde, och hur ska jag jämföra olika försäkringar? De här frågorna funderade jag ofta på, samtidigt som det var svårt att hitta tid för att sätta sig in i försäkringsvärlden.”, berättar Ylitalo.

Samarbetet med Risk Consults försäkringsmäklare Timo Sarkkinen började med att Timo bekantade sig med växthusets verksamhet och konkurrensutsatte försäkringarna. Målet var inte att hitta den billigaste möjliga försäkringen, utan att få försäkringsskyddet på rätt nivå.

“Det slutade med att vi bytte försäkringsbolag. Det nya bolaget kunde för samma årsavgift erbjuda ett betydligt bättre skydd”, berättar Ylitalo.

Efter att offertrundan var klar gjordes ett avtal upp om att Risk Consult i fortsättningen sköter försäkringarna. Avtalet kom snabbt till nytta.

“Vi hade ett par missöden med fastigheten under vintern, som vi tidigare skulle ha stått för själv. Men tack vare samarbetet med Risk Consult hade vi nu ett bättre skydd och mer information om våra rättigheter. Timo skötte om skadeanmälan och sparade mycket tid åt oss”, säger Ylitalo.

Meriaura fick extra skydd mot risker

Meriaura Group är ett familjeföretag från Åbo, vars dotterbolag på olika sätt jobbar med cirkulär ekonomi. Företaget Sybimar odlar fisk i inomhusbassänger, och utnyttjar näringsämnena från produktionen i ett växthus intill fiskodlingen. VG EcoFuel å sin sida tillverkar bioolja från fiskrenset och andra biprodukter från livsmedelsindustrin, medan VG-Shippings fraktfartyg använder biooljan som bränsle. Bränslet används också i en biogasanläggning, som producerar värmeenergi för fiskodlingen och växthuset.

De största försäkringsriskerna med Meriauras verksamhet är kopplade till haverier på sjön samt till olika störningar i produktionsanläggningar och byggnader. När Risk Consult och försäkringsmäklare Timo Sarkkinen kom in i bilden år 2018 hade det gått flera år sedan någon kartläggning av företagens försäkringar senast hade gjorts.

“Vår egen arbetsbörda har under åren vuxit, så vi bestämde oss för att be om utomstående experthjälp med kartläggningen”, säger controller Ville Jussila på Meriaura.

Sarkkinen jobbade med projektet i flera månader, eftersom den här typen av cirkulär verksamhet var något nytt också för försäkringsbolagen. Till sist fick man in ett antal offerter och kunde välja försäkringsbolag. Fartygen lämnades utanför paketet eftersom rederiet nyligen hade förnyat sina försäkringar.

Enligt Meriaura var den största vinsten med projektet att försäkringsskyddet blev bättre.

“Timo hittade ett par klara brister i vårt försäkringsskydd, som vi nu kunde åtgärda med nya försäkringar”, säger Jussila.

Trots att försäkringsskyddet blev bättre ökade ändå inte kostnaderna – tvärtom blev försäkringarna som helhet betydligt billigare än förut.

Offertrundan gällde följande bolag: VG-Shipping Oy, VG Ecofuel Oy, Sybimar Oy, Meriaura Oy, EcoPorts Finland Oy, Biolinja Oy Uusikaupunki och Aura Mare Oy.

Tryggt och bekvämt med bekant försäkringsmäklare för taxiföretag

År 2017 etablerade sig det svenska taxiföretaget Cabonline i Finland genom flera omfattande företagsköp. Finlands mest kända taxivarumärke, Kovanen, var ett av de företag som Cabonline förvärvade. Det här var lönsamt för koncernen speciellt med tanke på att fri prissättning införs i Finland nästa sommar och att tillståndsproceduren då också ändras.

Petri Pellonmaa som är ekonomichef på Cabonlines finska dotterbolag hade redan tidigare samarbetat med Risk Consults försäkringsmäklare Heikki Aumo och visste genast vem det lönade sig att kontakta.

”Försäkringarna är en av de största utgifterna i vår bransch, så det gäller att hitta synergi- och mängdförmåner. Eftersom jag själv hade fullt upp med jobb i samband med etableringen i Finland, överlät jag gärna försäkringsärendena åt en bekant expert”, säger Pellonmaa.

Risk Consult konkurrensutsatte först de lagstadgade olycksfalls- och personförsäkringarna, vilket bidrog till att möjligheter i form av omfattande förmåner hittades. Dessutom kollade Aumo upp överlappningar gällande försäkringsskydden för den svenska koncernen och det finska dotterbolaget. Samtidigt tecknades också trafikförsäkringar och kasko för ca 250 bilar.

De tjänster som Risk Consult erbjuder berör inte enbart försäkringar. Ett nytt samarbetsnätverk för utbyte av tjänster skapades också med stöd av Aumos mångsidiga erfarenhet inom affärslivet.

”Vi hade väldigt mycket hjälp av Heikki: han sökte fram en lämplig försäkringspartner åt oss och hjälpte oss med konceptet”, konstaterar Pellonmaa.

Tunnplåtsföretag fick rejäl konkurrensfördel genom förmånligare försäkringsavgifter

Relicomp är ett metallindustriföretag som grundades 1992 och som har sin produktion i Kurikka i Österbotten. Företagets omsättning är 15 miljoner och antalet anställda 130.

De största riskerna för Relicomp är arbetsolyckor och stopp i produktionen som beror på maskiner som gått sönder. Under lång tid sköte familjeföretagarna Marko och Tiina Jyllilä själva försäkringarna i familjebolaget vid sidan av det övriga jobbet, men våren 2017 beslöt man att konkurrensutsätta försäkringarna på förslag av Risk Consult. Det visade sig bli en erfarenhet som verkligen öppnade ögonen.

“Vi har fortfarande samma försäkringsbolag och också innehållet i försäkringarna är ungefär det samma, men nu är kostnaderna mycket lägre. I vissa försäkringskategorier sjönk kostnaderna med tiotals procent”, berättar Tiina Jyllilä.

Risk Consults sakkunskap gjorde ett såpass stort intryck på Relicomp att företaget beslöt sig för att fördjupa samarbetet genom att sluta ett skötselavtal. Nu kan ägarna använda sin tid till att driva fabriken, medan försäkringsmäklaren tar hand om alla försäkringsärenden från rådgivning till årliga kontroller.

“Jag kan varmt rekommendera andra företagare att använda sig av en försäkringsmäklare. Man kan få en klar konkurrensfördel genom att sänka sina försäkringsavgifter!”, säger Jyllilä.

En grundlig renovering av försäkringsskyddet på KWH Group

KWH Group är en koncern som är grundad 1928 och som har verksamhet inom flera olika branscher. Inom koncernen jobbar idag nästan 1650 personer. Då försäkringarna skulle konkurrensutsättas insåg man att det inte fanns tillräckligt med kunskap inom huset för att jämföra villkor och priser. Som ett resultat fick vi på Risk Consult börja sköta koncernens försäkringar. Året var 1993, och det betyder att samarbetet nu fortsatt i över två årtionden.

”Risk Consult har byggt upp vårt försäkringsskydd från grunden. De känner till vår affärsverksamhet så bra att de kan sköta alla olika typers försäkringar hos oss”, säger Head of Treasury Carl-Magnus Tidström.

”Vi har uppnått betydande inbesparingar och fått värdefull förhandlingshjälp i olika skadeärenden.”

”Vi kan varmt rekommendera Risk Consult. Vårt samarbete löper friktionsfritt och har gett oss stora förbättringar av försäkringsskyddet.”

Kommunfolket gillar att ha en egen försäkringsmäklare

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) är en samkommun som ägs av 14 österbottniska kommuner längs kusten. SÖFUK har en mångsidig verksamhet där allt från andra stadiets utbildning till Wasa teater ingår. Samkommunen har 300 stadigvarande och 100 visstidsanställda, och en årlig omsättning på ca 30 miljoner euro.

SÖFUK har använt Risk Consults tjänster sen 2005. Samkommunen uppskattar framförallt att en och samma försäkringsmäklare är deras kontaktperson i alla försäkringsärenden. De är också nöjda över att servicen är på svenska. Samarbetet som pågått i tio år har sparat både tid och pengar, och därför kan SÖFUK varmt rekommendera Risk Consult också för andra kommuner och företag.

Jordbyggarna koncentrerar sig på kärnverksamheten

Familjen Tuomi från Ylistaro har i snart 40 år utfört underhålls- och schaktningsarbeten. Idag sysselsätter företaget Kuljetus Tuomet Oy 13 personer. När både personalen och maskinparken ökade i antal började det kännas som att försäkringarna inte längre hängde med. Därför konkurrensutsatte företaget ett antal försäkringsmäklare och valde till slut Risk Consult.

”Redan den första konkurrensutsättningen av försäkringarna sparade stora summor åt oss”, berättar vd Hannu Tuomi. ”Dessutom kan personalen nu koncentrera sig på mera produktivt arbete, då försäkringarna sköts av en expertpartner.”

Inom ramen för ett serviceavtal har vi hand om alla företagets försäkringar. Vi hjälper dem med att göra regelbundna konkurrensutsättningar och bedömningar av egendomens värde. Vid behov hjälper vi också med skaderådgivning.

”Vi rekommenderar Risk Consult som försäkringsmäklare eftersom det är lätt att ha att göra med dem och eftersom man sparar pengar. Samarbetet har pågått i flera år och fungerat mycket bra”, säger Tuomi.

Fråga vad som helst om företagets försäkringar - gratis. Boka tid