Referenser

Tryggt och bekvämt med bekant försäkringsmäklare för taxiföretag

År 2017 etablerade sig det svenska taxiföretaget Cabonline i Finland genom flera omfattande företagsköp. Finlands mest kända taxivarumärke, Kovanen, var ett av de företag som Cabonline förvärvade. Det här var lönsamt för koncernen speciellt med tanke på att fri prissättning införs i Finland nästa sommar och att tillståndsproceduren då också ändras.

Petri Pellonmaa som är ekonomichef på Cabonlines finska dotterbolag hade redan tidigare samarbetat med Risk Consults försäkringsmäklare Heikki Aumo och visste genast vem det lönade sig att kontakta.

”Försäkringarna är en av de största utgifterna i vår bransch, så det gäller att hitta synergi- och mängdförmåner. Eftersom jag själv hade fullt upp med jobb i samband med etableringen i Finland, överlät jag gärna försäkringsärendena åt en bekant expert”, säger Pellonmaa.

Risk Consult konkurrensutsatte först de lagstadgade olycksfalls- och personförsäkringarna, vilket bidrog till att möjligheter i form av omfattande förmåner hittades. Dessutom kollade Aumo upp överlappningar gällande försäkringsskydden för den svenska koncernen och det finska dotterbolaget. Samtidigt tecknades också trafikförsäkringar och kasko för ca 250 bilar.

De tjänster som Risk Consult erbjuder berör inte enbart försäkringar. Ett nytt samarbetsnätverk för utbyte av tjänster skapades också med stöd av Aumos mångsidiga erfarenhet inom affärslivet.

”Vi hade väldigt mycket hjälp av Heikki: han sökte fram en lämplig försäkringspartner åt oss och hjälpte oss med konceptet”, konstaterar Pellonmaa.

Tunnplåtsföretag fick rejäl konkurrensfördel genom förmånligare försäkringsavgifter

Relicomp är ett metallindustriföretag som grundades 1992 och som har sin produktion i Kurikka i Österbotten. Företagets omsättning är 15 miljoner och antalet anställda 130.

De största riskerna för Relicomp är arbetsolyckor och stopp i produktionen som beror på maskiner som gått sönder. Under lång tid sköte familjeföretagarna Marko och Tiina Jyllilä själva försäkringarna i familjebolaget vid sidan av det övriga jobbet, men våren 2017 beslöt man att konkurrensutsätta försäkringarna på förslag av Risk Consult. Det visade sig bli en erfarenhet som verkligen öppnade ögonen.

“Vi har fortfarande samma försäkringsbolag och också innehållet i försäkringarna är ungefär det samma, men nu är kostnaderna mycket lägre. I vissa försäkringskategorier sjönk kostnaderna med tiotals procent”, berättar Tiina Jyllilä.

Risk Consults sakkunskap gjorde ett såpass stort intryck på Relicomp att företaget beslöt sig för att fördjupa samarbetet genom att sluta ett skötselavtal. Nu kan ägarna använda sin tid till att driva fabriken, medan försäkringsmäklaren tar hand om alla försäkringsärenden från rådgivning till årliga kontroller.

“Jag kan varmt rekommendera andra företagare att använda sig av en försäkringsmäklare. Man kan få en klar konkurrensfördel genom att sänka sina försäkringsavgifter!”, säger Jyllilä.

En grundlig renovering av försäkringsskyddet på KWH Group

KWH Group är en koncern som är grundad 1928 och som har verksamhet inom flera olika branscher. Inom koncernen jobbar idag nästan 1650 personer. Då försäkringarna skulle konkurrensutsättas insåg man att det inte fanns tillräckligt med kunskap inom huset för att jämföra villkor och priser. Som ett resultat fick vi på Risk Consult börja sköta koncernens försäkringar. Året var 1993, och det betyder att samarbetet nu fortsatt i över två årtionden.

”Risk Consult har byggt upp vårt försäkringsskydd från grunden. De känner till vår affärsverksamhet så bra att de kan sköta alla olika typers försäkringar hos oss”, säger Head of Treasury Carl-Magnus Tidström.

”Vi har uppnått betydande inbesparingar och fått värdefull förhandlingshjälp i olika skadeärenden.”

”Vi kan varmt rekommendera Risk Consult. Vårt samarbete löper friktionsfritt och har gett oss stora förbättringar av försäkringsskyddet.”

Försäkringsskydd för experter inom jord- och skogsbruk

Pro-Agria Etelä-Suomi är en regioncentral som sysselsätter 120 personer och som erbjuder service inom jord- och skogsbruk och affärsliv.

”Det tog oskäligt lång tid för vår ekonomiavdelning att reda ut skadeärenden, och därför upplevde vi att vi betalade för mycket för försäkringarna”, berättar VD Ari Toivonen.

När ProAgria därför beslöt att anlita en försäkringsmäklare genom anbudsförfarande gjorde vi på Risk Consult intryck både genom vår pålitlighet och vår prisnivå.

”Risk Consult har förhandlat betydande inbesparingar i våra årliga försäkringsavgifter och gett professionella råd om försäkringsskyddet”, berättar Toivonen.

Vi har fördjupat vårt samarbete med Pro-Agria till ett fortlöpande skötselavtal.

Kommunfolket gillar att ha en egen försäkringsmäklare

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) är en samkommun som ägs av 14 österbottniska kommuner längs kusten. SÖFUK har en mångsidig verksamhet där allt från andra stadiets utbildning till Wasa teater ingår. Samkommunen har 300 stadigvarande och 100 visstidsanställda, och en årlig omsättning på ca 30 miljoner euro.

SÖFUK har använt Risk Consults tjänster sen 2005. Samkommunen uppskattar framförallt att en och samma försäkringsmäklare är deras kontaktperson i alla försäkringsärenden. De är också nöjda över att servicen är på svenska. Samarbetet som pågått i tio år har sparat både tid och pengar, och därför kan SÖFUK varmt rekommendera Risk Consult också för andra kommuner och företag.

Jordbyggarna koncentrerar sig på kärnverksamheten

Familjen Tuomi från Ylistaro har i snart 40 år utfört underhålls- och schaktningsarbeten. Idag sysselsätter företaget Kuljetus Tuomet Oy 13 personer. När både personalen och maskinparken ökade i antal började det kännas som att försäkringarna inte längre hängde med. Därför konkurrensutsatte företaget ett antal försäkringsmäklare och valde till slut Risk Consult.

”Redan den första konkurrensutsättningen av försäkringarna sparade stora summor åt oss”, berättar vd Hannu Tuomi. ”Dessutom kan personalen nu koncentrera sig på mera produktivt arbete, då försäkringarna sköts av en expertpartner.”

Inom ramen för ett serviceavtal har vi hand om alla företagets försäkringar. Vi hjälper dem med att göra regelbundna konkurrensutsättningar och bedömningar av egendomens värde. Vid behov hjälper vi också med skaderådgivning.

”Vi rekommenderar Risk Consult som försäkringsmäklare eftersom det är lätt att ha att göra med dem och eftersom man sparar pengar. Samarbetet har pågått i flera år och fungerat mycket bra”, säger Tuomi.

Med ett par klick kan du skaffa dig förmånligare försäkringar. Ta kontakt