Marjo Nyström

Marjo är den i vårt team som har de bästa kontakterna till internationella försäkringsbolag, och hon är också insatt i specialförsäkringar för t.ex. kidnappningar och lösensummor. De här försäkringarna är ovanliga i Finland men kan behövas då man reser ute i världen. Marjo är specialiserad på företag som idkar utrikeshandel och hon har en kandidatexamen inom juridik. Hon är också utbildad i företagens säkerhetsledning (TJK-utbildning).

Marjos kunder finns främst i Vasa och i huvudstadsregionen. På fritiden gillar hon att vistas på sommarstugan med familjen och att resa.

Fråga vad som helst om företagets försäkringar - gratis. Boka tid