Uusi työtapaturmalaki tullee voimaan vuoden 2016 alussa.

Työtapaturmalaki uudistuu – mitä työnantajan tulee tietää

Uusi laki jättää nykyisen lain tavoin yrittäjälle valinnan vapauden omasta turvastaan tapaturmien varalta. Sosiaali- ja terveysministeriön laskelmien mukaan vain noin kolmannes yrittäjistä on vakuuttanut itsensä lakisääteisen järjestelmän kautta. Vakuuttaminen olisi kuitenkin erittäin suositeltavaa, koska samalla rahalla on vaikea tai jopa mahdotonta löytää vapaaehtoisista järjestelmistä yhtä hyvin sekä yrittäjää että hänen... Lue lisää

Luottovakuutus: turvaa kaupallisia ja poliittisia riskejä vastaan

Luottovakuutus antaa yritykselle turvaa sekä kaupallisia että poliittisia riskejä vastaan.
 Luottovakuutus suojaa yrityksiä sekä koti- että ulkomaan markkinoilla erilaisilta riskeiltä kuten: Ostajan maksukyvyttömyys tai maksujen viivästyminen Hallinnolliset esteet, jotka vaikeuttavat sopimuksen täyttämistä tai maksujen suorittamista Poliittinen riski Sota tai luonnonkatastrofi, joka estää sopimuksen täyttämisen Luottovakuutus soveltuu monille yrityksille, toimivatpa ne... Lue lisää

Eläkeuudistus tähtää työurien pidentämiseen

Uudistuksen keskeinen tavoite on työurien pidentäminen nostamalla keskimääräistä eläkkeelle-siirtymisikää. Työmarkkinajärjestöt sitoutuivat neuvottelemaan ratkaisun, joka nostaa keskimääräisen eläkkeelle siirtymisiän 62,4 vuoteen 2025 mennessä.  Uudistus palvelee yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntatalouden uudistusten kanssa valtiontalouden kestävyysvajeen korjaamista. Siinä huolehditaan työeläkejärjestelmän rahoituksen turvaamisesta, riittävästä eläketurvasta ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Muutokset koskevat eläkeiän osalta... Lue lisää

Yrittäjä, tarkista YEL-vakuutuksen työtulon määrä!

Tästä kirjoituksesta on uudempi, vuoden 2016 lukuihin perustuva versio. Lue se tästä. YEL-vakuutuksen työtulo on yrittäjän kaiken sosiaaliturvan perusta – se ei ole pelkkä vanhuuseläkevakuutus. YEL-työtulon tasosta riippuvat sairaus- ja vanhempainpäivärahan määrä, samoin työttömyyspäiväraha. Tästä johtuen Yrittäjän tuleekin mitoittaa YEL-työtulo realistiselle tasolle. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole varsinkaan yksityisyrittäjien kohdalla.... Lue lisää
Uusi edullisempi vakuutuksesi on vain parin klikkauksen päässä. Ota yhteyttä